ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

СТРАТЕГИЯ 

ТРАНСПОРТЪТ В ХХІ ВЕК 

СЪБЕСЕДНИК 

ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

АРХИВ 
 • 2005
(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)
 • 2006
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)

брой 9 / 2006
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ИЗСЛЕДВАНЕ

 ЕВРОПА И НИЕ
Янко Костов, Марио Рознак, Роман Пенков: Поредно постижение в производството на жп стрелки 

ЕКСПРЕС МАГАЗИН 

 БЕЗОПАСНОСТ

 МИГ ОТ ИСТОРИЯТА

 СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ

 НАБЛЮДАТЕЛ
Цветелина Стефанова: Необходимото усещане за единност 

 СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Nencho Nenov:
There is a growing interest in transport education

Yanko Kostov, Mario Roznak, Roman Penkov:
One more achievement in the production of VAE Sofia


Stefan Rusev:
AZD PRAGUE – leading supplier of signalling equipment for railway transport

Sibila Vlaykova:
Siemens Business Services – modern technological solutions for the railways

In Brief

Copyright © 2006 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84