ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

СЪБЕСЕДНИК 

СЪБИТИЕ 
Цветелина Стефанова: Отново потоп! 


ИНФРАСТРУКТУРА 

КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ 

АРХИВ 
•2005• (2)(3) (4) (5) (6) (7/8)  

брой 9 / 2005
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 АНАЛИЗИ

 РОМАНТИКА НА РЕЛСИ

 ПЕРСПЕКТИВИ

 ЕВРОПА И НИЕ

 МИГ ОТ ИСТОРИЯТА

 НАБЛЮДАТЕЛ

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Duccio Astaldi, The Vice-Chairman of Condotte d’Acqua SpA:
Bulgaria is among the most promising countries in “new Europe”


Tsvetelina Stefanova:
Flooded again!


Petar Mutafchiev, The Minister of transport:
We’ll look for the best option for railway restructuring


In Brief

© 2005 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1080 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84