Европейски сертификат за компютърни умения

Зора ДИМИТРОВА

 

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ дава своя принос за навлизането ни в глобалния свят на информационните технологии. От май 2006 тук функционира оторизиран ECDL учебен и тестцентър. В центъра се провеждат обучение и тестове за издаване на международно признати сертификати за компютърни умения, съгласно изискванията на европейския стандарт. Обучението и тестването се извършват от лицензирани преподаватели и квестори.

 

Европейският стандарт за компютърни умения ECDL (European Computer Driving Licence) е водеща в света сертификационна програма за доказване компютърните умения на приносителя на съответния сертификат. Сертификатът удостоверява, че неговият притежател е компетентен потребител на персонален компютър, на най-често използваните компютърни приложения, както и че е запознат с основните концепции на съвременните информационни технологии.

 

Сертификатът, освен това,  дава увереност във възможностите за пълно приобщаване към информационното общество и допълнителни перспективи за професионално израстване.

 

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ разполага с всички необходими ресурси за качествено провеждане на курсове за придобиване на компютърни умения, съгласно изискванията на ECDL. Обучението се извършва по определени от стандарта  модули: основи на информационните технологии; работа с компютър, основни операции и управление на файлове; текстообработка; електронни таблици; база данни; презентации; информация и комуникации.

 

То може да се провежда както по един модул, така и по няколко модула последователно и се извършва в групи от 5 до 10 души.

 

Обучението по всеки модул завършва с компютъризиран тест. Въз основа на успешно положени тестове се издават два вида сертификати: ECDL start, предназначена за работещи, които трябва да докажат документално компютърните си умения. ECDL start важи само за Република България. Вторият вид сертификат –  ECDL core  е валиден за всички европейски страни.

 

Кандидатите, положили тестове по някои от модулите в други тестцентрове, включително извън България, могат да се явят на тест по останалите модули във ВТУ „Тодор Каблешков“. Те имат възможност да се явят на стандартизираните тестове независимо къде са обучавани.

 

Обучение по отделните модули може да бъде провеждано на английски език.

 

Българските и чуждите граждани, които желаят да се включат в курсовете за сертифициране по ECDL, могат да се обърнат за допълнителна информация на тел. 9709 480.


.:: Начало ::.