ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ИЗДАТЕЛИТЕ 

СЪБИТИЕ 


ДИСКУСИЯ 

СЪБЕСЕДНИК 

БАЛКАНИТЕ 

ПО СВЕТА 

АРХИВ 
 • 2005
(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)
 • 2006
(1)(2)(3)(4)(5)(6)

брой 7/8 - 2006
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ИЗСЛЕДВАНЕ

 ЕВРОПА И НИЕ

ЕКСПРЕС МАГАЗИН 

 БЕЗОПАСНОСТ

 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ

 ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

 НАБЛЮДАТЕЛ
Цветелина Стефанова: За тези, които сънуват влакове 

 ЮБИЛЕЙ

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Oleg Petkov:
Official address on the occasion of the Day of the Bulgarian Railway Employee

Andrzej Zurkowski:
It is necessary to know and make use of rights inherent to EU membership


Sibila Vlaykova:
A new manufacturer of safety systems

Maya Dimitrova:
Railway legislation: to be amended or completely revised?

Mira Petrova:
The ambitious infrastructure strategy of the Government

In Brief

Copyright © 2006 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84