Наско Цанев: Натрупаният опит ни помогна да реагираме незабавно на критичната ситуация

Г-н Цанев, след хората, чиито жилища и посеви бяха унищожени от природната стихия, сред най-пострадалите през последните седмици бяха железниците. Как реагира БДЖ ЕАД на бедствената ситуация и какви бяха първите мерки, предприети от Вас?

За втори път през тази година природата връхлита с безпощадна сила над нашата страна. Определено мога да кажа, че след преспите, които преодолявахме в началото на февруари, натрупахме опит за действия в бедствена ситуация и когато водната стихия започна да помита участък след участък, ние незабавно реагирахме с адекватни оперативни решения. Над всичко стоеше безопасността на пътниците и персонала. В подобни кризисни ситуации трябва да се реагира светкавично и едновременно с това да се намери оптималният изход. Точно това постигнахме при осигуряването на автобусен превоз за хората в бедстващите райони и при пренасочването на влакове по обходни маршрути. Ще дам и още един пример – на 8 юли получихме информация, че група от 70 деца от Видин се прибира от ученически лагер на морето, но поради промененото разписание на влака групата ще изпусне връзката си с влака от Мездра към Видин. Създадохме незабавна организация и осигурихме извънреден влак, за да могат децата да се приберат безпрепятствено по домовете си.

Кои бяха най-сериозните проблеми, с които ръководството на дружеството се сблъска при преодоляване на последиците от наводненията и авариите?

Най-големият проблем беше изключителната динамика на ситуацията. В някои дни обстановката се променяше за минути. Преживяхме и много тежко дерайлиране на товарен влак. Спомням си как в 2:30 ч. през нощта на 13 юли разбрах, че двата локомотива и шест товарни вагона от композицията са излезли от релсите между Шивачево и Твърдица, поради отнесена от пороите баластова призма. Това беше един от онези моменти, когато сърцето ти спира да бие. Помня и огромното облекчение, което изпитах, когато разбрах, че машинистите са останали невредими. Както вече казах, решенията се взимаха в най-бърз оперативен порядък. Всички колеги бяхме в постоянна връзка, за да координираме действията си. Успяхме да пренасочим влаковете през безопасни маршрути и осигурихме автобуси за пътниците в засегнатите участъци. Имаше случаи, когато трябваше да вземем и най-тежкото решение за всяка железница – да отменим влакове, за да не допуснем да бъде застрашена сигурността на пътниците и персонала.

Какви са щетите - материални и финансови, които понесе БДЖ ЕАД в резултат от бедствието?

Данните до момента показват, че загубите ни възлизат на стотици хиляди левове. В тези загуби включвам разходите за осигуряване на автобусен превоз на над 9000 пътници; огромните материални щети от инцидента с дерайлирането на товарната композиция; увеличените експлоатационни разходи на влаковете, пренасочени по обходни маршрути; компенсациите на пътници, които в последния момент се отказаха от пътуване; пропуснатите ползи и др. Продължаваме да осигуряваме автобуси за над 850 пътници на ден в затрупания от паднала скална маса участък Дряново - Царева ливада.

Ще споделите ли личното си становище за състоянието на подвижния състав? И друго важно – проявиха ли служителите на дружеството необходимите качества за справяне с бедствената ситуация? Какво, според Вас, трябва да се промени за да бъдат железниците още по-добре подготвени при възникване на извънредни ситуации?

Преди всичко искам да подчертая всеотдайността и дисциплината на българските железничари при работа в изключително напрегнати и тежки условия. Колегите работиха денонощно и с пълното съзнание, че от техните действия зависи безопасното придвижване на хиляди пътници. Кризисният ни щаб постоянно уведомяваше гражданите и медиите за актуалната обстановка. При подобни бедствени ситуации в бъдеще трябва да се подобри координацията между институциите на регионално и национално ниво и да се ускорят някои тромави административни процедури. По отношение на подвижния състав определено мога да заявя, че паркът на БДЖ ЕАД отговаря на международните и на българските технически стандарти за безопасна експлоатация. Фактът, че нямаше нито един инцидент поради техническа неизправност на наш подвижен състав, е достатъчно показателен.

Как смятате да покриете щетите, нанесени на дружеството от пороите? Държавата отпусна известни средства, видимо е ангажирана... Но доколко все пак можете да разчитате на допълнителна подкрепа от правителството ни и в каква степен ще търсите финансиране от различните европейски фондове?

С цената на много усилия засега покриваме разходите със собствени средства, но финансовият ни ресурс е крайно недостатъчен. Работата по оценката на щетите ни продължава. Правителството обещава помощ за засегнатите райони, включително и за възстановяване на инфраструктурата. Вероятно възможностите на държавата да подпомогне националната железница са ограничени, но за нас е невъзможно да се справим сами. След като бъде готова цялостната оценка на щетите, ще търсим и външна финансова подкрепа.

.:: Начало ::.