Железопътният туризъм - минало, настояще и бъдеще

Инж. Красимир АНГЕЛОВ

БДЖ ЕАД

Приходите от международен туризъм в света са 575 милиарда долара (2000 г.), включително 97 милиарда долара от транспортни услуги. Приходите от вътрешен туризъм са около 2 трилиона долара. Туризмът осигурява 13,5% от световния брутен вътрешен продукт. Работните места в туризма са над 200 милиона, или 8% от всички работни места. Като всяко работно място в туризма спомага за разкриването на 3-5 работни места в другите отрасли.

През 2000 г. са извършени 698 милиона пътувания по линията на международния туризъм. Броят на пътуванията при вътрешния туризъм се оценява на няколко пъти повече. Прогнозата за 2020 г. е за 1,6 милиарда чуждестранни туристи годишно, които ще похарчат повече от 2 трилиона долара (т.е. ежедневно по над 5 милиарда). При вътрешния туризъм броят на туристите ще се увеличи десетократно, приходите ще се учетворят (т.е. ще бъдат, съответно, около 16 милиарда туристи и 8 трилиона долара).

През ХХІ век туризмът ще бъде най-големият и най-бързо развиващият се отрасъл. Процентът на пътуванията на дълги разстояния ще надхвърли 20% от всички пътувания.

Международният туризъм е експортно перо номер едно - 8,3% от общия износ на стоки и услуги в света. Туризмът е един от петте основни експортни отрасли в 83% от страните членки на Световната туристическа организация и най-важен източник на чуждестранна валута в 38% от тях. Около 60 от общо 200 наблюдавани страни са отчели поотделно приходи от международен туризъм, надхвърлящи 1 милиард долара.

Туризмът поглъща 5-6% от потребителските разходи на населението.

История на туризма

Развитие на пазарите, ръстът на търговията и появата на железниците превръщат туризма в самостоятелен отрасъл в съвременния му вид.

С откриването на жп линията Ливърпул - Манчестър през 1830 г. железницата започва и превоз на пътници.

Първият туристически агент е англичанинът Томас Кук. На 5 юни 1841 г., със специално нает влак, той превозва от Лестър до Лафбъроу и обратно 570 участници в конгреса на трезвениците с осигурен оркестър за пътуването и закуска и развлечения след пристигането. Кук първи оценява възможностите за стопанска дейност, които предоставя организирането на групови пътувания с железопътен транспорт. Той се регистрира като агент за провеждане на групови пътувания. През 1845 г. Кук организира и първото по-продължително пътуване с комбиниран билет.

Кук издава първия “Пътеводител”, а по-късно и вестник “Екскурзиант”. Той убеждава собствениците на частни паркове и замъци да осигурят достъп на туристите до владенията си.

Томас Кук организира и първите туристически пътувания зад граница - за изложението в Париж, а от 1856 г. - редовно и в други европейски страни по жп маршрута Харуич - Брюксел - Кьолн - Франкфурт - Баден Баден - Страсбург - Париж - Хавър - Саутхямптън.

В този период се развиват ”туристически” пътувания за изучаване на нови далечни пазари и установяване на делови контакти.

През 50-60-те години на ХIХ век Томас Кук организира тематични познавателни екскурзии и вечерни излети на заетите през деня хора. За посещението на поредното Лондонско изложение той въвежда комбинираните ваучери за пътуване и пребиваване.

През 1865 г. Томас Кук открива първата пътническа агенция в Лондон, която 15 години по-късно вече има представителства в почти целия свят.

За организираните пътувания за Парижкото изложение през 1867 г. за първи път е въведен хотелският ваучер. Кук въвежда и международния бланков билет, чието предимство е, че дава възможност на туриста да прекъсва пътуването и да прави промени в маршрута без особени формалности.

Организирани са круизни пътувания до Египет и Палестина, а през 1872 г. и първото околосветско пътуване.

Бурното развитие на железниците в Германия, Франция и другите страни способства за по-нататъшния ръст на пътуванията на туристи от Англия за Европа и обратно. За световното изложение в Париж през 1878 г. Томас Кук организира пътуването на близо 75 хиляди туристи.

През 1865 г. Кук посещава Съединените щати, след което започва да организира пътувания на британци в САЩ и на американци в Европа. От 1877 г. започват редовни морски пътувания между САЩ и Европа.

След агенцията на Томас Кук в Англия са регистрирани агенциите на Хенри Гейс, “Пикфордс Травъл Сървис” и “Фреймс Турс Лимитид”. В Германия, през 1842 г., е създадена агенцията на Йоханес Ромингер, във Франция през 1874 г. - на Алфонс Лубен, и т.н. През 1848 г. в САЩ Уилям Харден създава туристическа агенция, която днес е сред лидерите на съвременната американска туристическа индустрия.

След смъртта на Томас Кук през 1892 г. ръководството на пътническата агенция се поема от сина му Джон Мойсън Кук. През 1924 г. той я преобразува в акционерно дружество “Томас Кук и син”, което четири години по-късно се слива с акционерното дружество “Вагон Ли - Кук”. Дори и след по-късното си разделяне - тези дружества продължават и в наши дни да са сред най-големите пътнически агенции, с представителства по целия свят.

В началото на ХХ век се появява нов вид транспорт – автомобилният. През 1904 г. в Англия е имало 8 хиляди автомобила, а през 1914 г. броят им достига 132 хиляди. За същия период бързо се увеличава и автобусният парк - от 5 на 51 хиляди броя. Независимо от нарастването на автомобилните и автобусни превози, до Първата световна война повечето от туристите са използвали железниците.

Появата на реактивния самолет пък води до бум на масовия туризъм на далечни разстояния. През 1970 г. Пан Ам осъществява първия полет с Боинг 747 (Ню Йорк – Лондон). Превозените пътници с въздушен транспорт за същата година са 307 милиона, а през 1995 г. – 1,15 милиарда.

По-евтиният и качествен транспорт е водещата сила в развитието на туризма още от самото му начало. А в началото са железниците.

Същност на туризма

От една страна, туризмът е икономическа дейност, респективно туризмът е услуга или продукт, подчинен на икономически закони. От друга страна, водещите мотиви на ваканционните пътувания, представляващи основна част от туризма (почивката, непознатото и удоволствието), са по-скоро от психологическо естество.

Според Британската служба по туризъм, туризмът се идентифицира с туристическите пътувания с престой за една или повече нощи извън дома за почивка, посещение или други цели. Тук следва да се напомни, че именно в Англия са създадени първите железници.

В още по-“изчистен” вид са определенията за туризма, в които той се разглежда като частен случай на пътуването. Туризмът е съвкупност от отношения и явления, възникващи при пътуване и пребиваване на неместни жители.

Пътник е всеки, който пътува по някаква причина (напр. работа, учение, пазаруване, туризъм и пр.). Туристът пък е временен посетител на район в собствена или друга страна, без значение на неговата националност, гражданство, пол, език и религия, намиращ се в дадена местност не по–малко от 24 часа и не повече от 6 месеца през годината, с цел прекарване на свободното време - възстановяване, почивка, укрепване на здравето, обогатяване на познанията, участие в религиозни или спортни събития, на гости, осъществяване на бизнес контакти, срещи, мисии и пр. Накрая, екскурзиантът е временен посетител, които престоява по-малко от 24 часа извън местоживеенето си.

Туристическият продукт е едно цялостно преживяване. По време на пътешествията туристът харчи значително повече, отколкото в обичайният си живот - зад граница средно по 600 долара седмично, извън средствата за нощувка и храна, включени в закупения от него пакет от услуги.

Видове туризъм

Туризмът притежава различни “лица” и форми. Тази негова полиморфност се базира върху разнообразието на целите. За основни цели на туризма се приемат: почивката, развлеченията, гостуването, спорта, религията, лечението, обучението и бизнеса.

Според мотива за почивка туристите биват:

- търсещи приключения;

- с ясно изразени познавателни и образователни наклонности (с интерес към различни местности и забележителности, към всичко “ново”, към културата, природата и т.н.);

- търсещи чуждото, далечното и непознатото;

- мечтаещи за “слънце, пясък и море” (SSS – Sunny, Sand & Sea);

- със стремеж за поддържане на добра физическа и психическа форма (планински тип туристи или любители на спорта).

Според формата на пътуване и вида на почивката туристите са:

- планински тип;

- свободолюбив тип (риболов, къпане, катерене, лагеруване);

- с непринуден, естествен характер (социални контакти);

- привърженици на обиколните пътувания (пеш, автомобил);

- спортен тип (бягане, тенис, плуване, гребане, яздене, ски и др);

- привърженици на образователния туризъм.

Класификация на туризма

Класификация на туризма

Класификационен критерий

Вид туризъм

1.

Географски принцип

1.1. Вътрешен

1.2. Международен

2.

Направление на

туристопотока

2.1. Заминаващ

2.2. Пристигащ

3.

Цел

3.1. Рекреационен

3.2. Оздравителен

3.3. Познавателен

3.4. Професионал.-делови

3.5. Научен

3.6. Спортен

3.7. Шоп-туризъм

3.8. Приключенски

3.9. Поклоннически

(релииозен, култов)

3.10. Носталгичен

3.11. Екотуризъм

3.12. Екзотичен и т.н.

4.

Източник на

финансиране

4.1. Социален

4.2. Стопански

5.

Начин на придвижване

5.1. Пешеходен

5.2. Авиационен

5.3. Воден

5.4. Автотуризъм

5.5. Железопътен

5.6. Велосипеден

5.7. Комбиниран

6.

Места за настаняване

(средства за подслон)

6.1. Хотели

6.2. Мотели

6.3. Пансионати

6.4. Къмпинги, палатки и др.

7.

Брой участници

7.1. Индивидуален

7.2. Семеен

7.3. Групов

8.

Организационна форма

8.1. Организиран

8.2. Неорганизиран

Туристическото пътуване

Пътуването е туристическа услуга, осигуряваща организиран начин на придвижване по туристическия маршрут.

Туристическият пакет съдържа минимум две услуги – превоз и нощувка.

Пътуванията са причина не само за появата на туризма, но и за високите темпове на развитието му. За това допринася подобряването на качеството на транспортните средства, увеличаването на превозната им способност и създаването на условия за намаляване цените на транспортните услуги.

Има две мнения за причините за появата и развитието на пътешествията и туризма:

- като следствие на социално-икономически закономерности (във връзка с размяната на стоки се утвърждава навик за пътуване);

- пътешествията са израз на скитническия инстинкт у човека (съвременно номадство).

Решаващо значение за развитието на пътешествията и туризма има техническият прогрес на транспортните средства - откриването на парния двигател и особено създаването на локомотива и железниците, позволяващи придвижване на хора и стоки за кратко време на големи разстояния.

Транспортните разходи представляват основен дял от общите разходи, свързани с туризма.

При пътуванията има тенденция към съчетаване и взаимно проникване на природно-рекреационни и антропогенни туристически забележителности.

Значение на туризма

От гледна точка на участника в туризма, приоритет има здравното значение. Здравният ефект е лечебен (известен от древността) и профилактичен (характерен за съвременния отдих и туризъм). Здравното значение на туризма ще нараства с ръста на стреса и обездвижването, характерни за съвременния човек.

Икономическото значение на туризма диференцира две групи предлагане – първично и вторично. Ресурсите (т.е. първичното предлагане) привличат туристите, но базата и кадрите (т.е. вторичното предлагане) реализират икономическите ефекти от това привличане.

Икономическото значение на туризма е доста различно за трите основни вида туризъм – вътрешен, международен активен и международен пасивен.

Вътрешният туризъм подобрява ефективното използване на съществуващата материална база на посетените селища и райони.

Активният международен туризъм се нарича още “износ на място”, или “невидим износ”.

Пасивният международен туризъм се оприличава на “скрит внос”. Паралелно с някои митнически ограничения, страни като Германия и Япония стимулират международните пътувания на своите граждани.

При развита икономика и нормална политическа ситуация е логично паралелното развитие на активния и пасивния международен туризъм.

Социалното и културното значение на туризма отразява контактите между участниците - туристи, персонал и местно население. Културното значение има различен знак за трите групи участници в туризма. За самите туристи културно-познавателната мотивация е съществена.

Екологичното значение е свързано с факта, че при интензивно използване на природните ресурси се стига до замърсяването или унищожаването им.

Политическото значение не се изчерпва само с необходимостта от мир и политическа стабилност. Развитият туризъм има съществено политическо влияние.

Тенденции в туризма

Около 90% от целия международен туристопоток произхожда от развитите страни, чието население е 15% от населението на планетата.

“Европоцентричност” на световния туризъм - около 60% от международните туристически посещения и близо 50% от приходите са регистрирани в европейски страни.

Възможностите на американския туристически пазар са много големи.

Откроява се ролята на Япония като основен източник на посетители.

Тенденциите в развитието на туризма са:

- нарастване на търсенето на по-чести и по-кратки пътувания, като времето, посветено на отдих и туризъм, също нараства;

- оптимално съчетание на добро качество с разумни цени;

- по-добра координация между туризма и другите стопански дейности;

- разнообразие на туристическите оферти;

- търсене на туризъм в среда, “антиподна” на условията на живот на туриста;

- повишен интерес към културно-познавателния туризъм, хоби-туризма, селския туризъм и “зелените” ваканции, лечебен туризъм на хора от “третата” възраст, екотуризъм.

Железниците на света

Железопътните линии по света имат дължина над 1 милион километра. Европа има над 350 хиляди км жп линии, САЩ - 300 хиляди км, Индия и Китай по над 60 хиляди км, Япония и Южна Африка - по над 20 хиляди км.

Седемте милиона железничари по света привеждат в движение над 100 хиляди локомотива, 40 хиляди мотриси, 300 хиляди пътнически и 3 милиона товарни вагона.

Изминатото от влаковете разстояние е над 10 милиарда км на година, а извършената работа - 15 трилиона брутотонкм (2000 г.). Годишният пробег на влаковете по света може да бъде сравнен с 250 хиляди обиколки на Земята, т.е. на всеки две минути влаковете изминават почти цяла обиколка на Земята.

От над 8-те милиарда тона превозени товари (7 трилиона тонкм извършена работа), на Европа (вкл. ЕС) се падат над 3 милиарда тона (над 2 трилиона тонкм), а на американските и китайските железници - по 2 милиарда тона (съотв. 2,5 и 1,5 трилиона тонкм).

Лидер при пътническите жп превози е Япония. Японските железници превозват почти 9 милиарда пътника годишно – толкова, колкото всички европейски железници, взети заедно. Извършената пътническа работа от железниците е два трилиона пътниккм годишно.

Интер- и интрамодална конкуренция**

Като цяло, транспортните услуги могат да бъдат характеризирани като пазар с относителен излишък на предлагане в количествен аспект (капацитет) и недостатъчно адекватно, но търсено качество.

Железницата загуби или намали дела си в почти всички пазарни сегменти. Глобалната причина за това е, че железниците имат във всички отделни обслужвани пазари силни и различни конкуренти. Защото железницата е транспорт, който се конкурира едновременно с всички останали (фиг. 1):

- с водния транспорт – при товарните превози на средни и далечни разстояния,

- с въздушния – при пътнически превози на средни и далечни разстояния,

- с автомобилния – при товарните и пътнически превози на близки и средни разстояния.

Затова железницата е истински конкурент. Ако железницата я няма, интермодалната конкуренция почти изчезва, защото останалите видове транспорт имат почти отделни сфери на действие. Железницата игра централна роля, защото създава универсална конкуренция. Разбирането за това централно място не трябва обаче да се свързва с представата за монополизъм или водещо място. От друга страна, това централно място е естествен носител и гръбнак на логистичното взаимодействие между видовете транспорт.

Допринасяйки значително за развитието на транспортния пазар, железниците губят позициите си на него. Количествените промени обаче доведоха до обективна необходимост от качествена промяна в търсенето и предлагането на транспортни услуги и инфраструктури – високоскоростни и интегрирани градски/крайградски пътнически жп превози и интермодални товарни превози. Това развитие на железниците, интегриращо и други видове транспорт, е естествен резултат от действието на конкурентната борба. Високоскоростните и интегрираните градски/крайградски пътнически жп превози и интермодалните товарни превози не са отрицание, а естествена посока на развитие на интермодалната конкуренция и пазарите.

И така, интермодалната конкуренция доведе до количествено намаляване на пазарния дял на железниците, но и до качествено развитие на търсенето и предлагането – високоскоростни и интегрирани градски/крайградски пътнически жп превози и интермодални товарни превози.

Пазарното равновесие и развитие вътре в автомобилния, водния и въздушния транспорт с техните “естествени” високи пазарни дялове се поддържат от интрамодалната конкуренция във всеки от тях. Ниската степен и спецификата на конкуренцията вътре в железницата с нейния по-скоро физически, а не толкова икономически монопол, са обект на дискусии. Необходима и възможна ли е либерализацията и къде и как да се формира пазар на железопътните транспортни услуги?

Интрамодалната конкуренция при товарните жп превози в САЩ и пътническите жп превози в Япония съществува. Но даже и в тези железопътни пазари на конкуренцията между железниците се гледа като на тактическа цел, подчинена на голямата стратегическа цел – железницата да повиши интермодалната си конкурентоспособност. Интрамодалната жп конкуренция в САЩ и Япония действа на огромните и специфични (некаботажни) пазари на вътрешните превози. Търсенето на жп услуги е достигнало високи нива на трафикова интензивност, гарантиращи по-добро рентиране на капитала, вложен във висококапацитетната единна железница.

 

Интензивност на железопътния трафик по света (2000 г.)

Интензивност на железопътния трафик по света (2000 г.)

Показател

САЩ

Япония

ЕС (15)

България

1

Територия (хил. кв. км)

9373

378

3238

111

2

Население (млн.)

278

126

375

8

3

Гъстота (жители/кв.км)

30

333

116

76

4

Превозени пътници (млн.)

23

8654

5640

50

5

Пътниккилометри (млн.)

8970

240658

301780

3472

6

Превозени товари (млн. тона)

1577

40

934

21

7

Тонкилометри (млн.)

2140192

22313

249058

5538

8

Трафични единици (ред 5 + ред 7)

2149162

262971

550838

9010

Интензивност на ПЪТНИЧЕСКИЯ жп трафик

9

Брой пътувания на 1 жител

0,08

68,68

15,04

6,25

10

Брой пътници на 1 кв. км

0,002

22,894

1,742

0,450

11

Пътниккилометри на 1 жител

32

1909

805

434

12

Пътниккилометри на 1 кв. км

1

637

93

31

Интензивност на ТОВАРНИЯ жп трафик

13

Тонкилометри на 1 жител

7699

177

664

692

14

Тонкилометри на 1 кв. км

228

59

77

50

ОБЩА интензивност на жп трафика

15

Трафични единици на 1 жител

7730

2087

1469

1126

16

Трафични единици на 1 кв. км

229

696

170

81

Макар и при по-неинтензивен трафик, постепенната либерализация на европейския железопътен пазар набира скорост.

Заключение

Подобно на туристическия бизнес, цялостният (пътнически, товарен и диверсифициран) бизнес на железницата също може да бъде оценен на стотици милиарди до трилиони долари годишно.

Сравнителният анализ на “взаимозависимостта” на туризма и железниците показва, че:

- разходите/приходите в туристическия бизнес, свързани с пътуванията въобще, варират от 15 до 50 и повече процента;

- приходите на железниците от пътнически превози с цели, които биха могли да бъдат определени като “туристически”, не надхвърлят 5-10% от общия оборот на железниците;

- 5-10% е и пазарният дял на железниците спрямо всички видове транспорт (въздушен, автомобилен и воден) при обслужването на туристическия бизнес;

- такъв (5-10%) е делът на железниците на транспортния пазар въобще.

Почти аналогично на значението и ролята си на транспортния пазар, железниците имат подобна съдба и при обслужването на туристическите пазари. Допринасяйки значително за развитието на туризма, железниците са загубили доминиращите си позиции на него. Качествените промени в железопътното предлагане - високоскоростните и интегрираните градски/крайградски пътнически жп превози, както и атракционните туристически жп пътувания, ще доведат обаче до едно по-значимо и комплексно място на железниците в туристическия бизнес.

Общото между туризма и железницата е пътуването. Пътуването не е само придвижване, а и неотменна част от туристическите услуги. Самото пътуване е туристическа атракция.

Пътуването е израз на свободния човешки дух. Човекът е човек, когато е на път.

Който пътува, знае….

Това е първата от трите статии, посветени на проблеми, които ще публикуваме последователно в списанието