Икономията като майка на успеха

 

Казват, че икономията е майка на мизерията. Което може би е вярно, но само отчасти. Защото дори най-богатата и просперираща корпорация не си позволява и за момент да отслаби стриктния контрол върху разходите си. Именно редът в изразходването на средствата позволява изграждането на здрава основа за реализиране на възприетата от една или друга фирма стратегия.

 

Както е известно, предстои да се осъществи програма за подобряване на финансовото състояние на българските железници, изготвена в съответствие с мониторинговия доклад на ЕС. Сред акцентите в нея е намаляване разходите на железниците с 5-8%. Проблемът е изключително важен, предвид сложната ситуация в железопътния сектор у нас и необходимостта от радикалното й подобряване още през следващите няколко години – т.е. преди да се реализира практически изискването на Европейския съюз за свободен и равнопоставен достъп до националната железопътна мрежа, в резултат от което БДЖ ЕАД ще трябва да се конкурира с известни и наложили се чуждестранни жп превозвачи.

 

Тъкмо поради това, императивно се налага българските железници да направят задълбочен анализ на разходите си, за да преценят кои от тях могат да бъдат ограничени, кои – сведени до минимум или дори прекратени, както и кои се налага да бъдат увеличени. Защото оптимизирането на разходите не е механичен процес, който се изчерпва само с максималното им съкращаване. То изисква трезв анализ на наличните средства и потенциалните постъпления и правилното им насочване там, където се очаква максимална възвращаемост. Като в същото време решително се ограничат разходите за недотам съществени дейности, без които железницата би могла да мине, поне на този етап. Това е и начинът икономията, от „майка на мизерията”, да се превърне в „майка на успеха” за родните железници. Добре би било да разберем също, че отказвайки се от някои разходи, получаваме възможност да гарантираме по-добри позиции на БДЖ на транспортния пазар, което пък означава и повече приходи за дружеството.

 

И така, ограничаването на разходите (особено на тези, несвързани пряко с конкретната сфера на дейност) е изключително важно за повишаване конкурентоспособността на всяка компания, функционираща в пазарни условия. То обаче е само един от компонентите в стратегията за успешно развитие и ръст на пазарния дял. Много по-важно е увеличаването на приходите, модернизирането на материално-техническата база, въвеждането на нови съвременни технологии и т.н.

 

В това отношение, поставените пред БДЖ задачи безспорно са амбициозни, а усилията за изпълнението им ще изискват максимално напрежение и нов тип мислене. Единствено органичното съчетание между правилно формулирана стратегия на развитие, модерен финансов мениджмънт и високо ниво на технологична поддръжка на наличния подвижен състав могат да осигурят добро бъдеще на родните железници, особено след 1 януари 2007, когато те ще трябва да работят и се доказват в качествено нови условия и в съвършено различна конкурентна среда.

 

Инж. Тодор КОНДАКОВ

Главен редактор

.:: Начало ::.