ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

СЪБИТИЕ 

ДИСКУСИЯ 

СТРАТЕГИЯ 

БАЛКАНИТЕ 

ПО СВЕТА 

АРХИВ 
 • 2005
(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)
 • 2006
(1)(2)(3)(4)(5)

брой 6 / 2006
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ИЗСЛЕДВАНЕ

 ЕВРОПА И НИЕ

 АНАЛИЗИ

 ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

 НАБЛЮДАТЕЛ

 ОБРАЗОВАНИЕ

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Maya Dimitrova:
The new policy of OSJD is for proactive cooperation with Europe


Sibila Vlaykova:
Alstom: New solutions for European railways

In Brief

© 2005 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84