Гръцките железници – с европейски облик

Цветелина КОРСАЧКА

 

Гръцката железопътна мрежа включва част от трансевропейската транспортна мрежа и националната железопътна компания (OSE). Инвестиционната програма на южната ни съседка е изградена съгласно Общата европейска политика за железопътен и комбиниран транспорт.

 

Текущите инициативи на гръцките железници са подпомагани от структурните фондове на ЕС и собствените финансови ресурси на компанията. Те включват мащабни инвестиционни проекти като изграждането на високоскоростни железопътни линии (над 200 км/ч), създаването на железопътна връзка между пристанища и индустриални зони, развитието на центрове за товарни превози и разширяването на крайградската железопътна мрежа.

Ръководството на гръцките железници планира да инвестира във:

-          инфраструктура,

-          подвижен състав,

-          информационни технологии,

-          обучение на персонала.

 

Изпълнението на предвидените проекти ще допринесе за развитието на железниците и превръщането им в значимо транспортно средство за превоз на пътници и товари. От особена важност е да се намали времепътуването между големите градове и столицата, където е концентрирана и националната икономическа мощ. Необходимо е да се отбележи, че размерът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Гърция е най-голям сред страните от еврозоната през последните години. Перспективите за увеличение дела на железопътния траспорт изглеждат благоприятни в периода след 2007, благодарение на планираните инвестиционни проекти и стабилната политическа среда в Югоизточна Европа.

 

Международни дейности

 

Благоприятното географско положение на Гърция я превръща в транспортен мост между Югоизточна Европа и Азия. Транзитното местоположение помага на страната в стремежа й да стане лидер сред железопътните оператори от региона.

 

От няколко месеца насам Солун вече официално е терминал за международни пътувания. От 17 юни 2005 два чифта висококачествени влакове всекидневно пътуват по маршрута Солун - София. Те осигуряват комфортно пътуване на атрактивни цени в международно съобщение. Времепътуването с новите влакове е 5 ч и 45 мин, вместо досегашните 7 ч и 36 мин.

 

В допълнение, от 8 юли 2005, влакът “FILIA-TOSTLUK EXPRESS” (“Приятелство”), съставен от комфортни и климатизирани вагони, прави всекидневна директна железопътна връзка между Солун и Истанбул. Времепътуването е 11 ч и 30 мин. Досега това разстояние изискваше задължително прекачване и отнемаше 14 ч и 30 мин.

 

Влаковете по маршрутите Солун - Истанбул и Солун - София бяха пуснати в експлоатация след постигнати споразумения между министъра на транспорта и комуникациите на Гърция Михалис Ляпис и неговите турски и български колеги Бинали Илдъръм и Петър Мутафчиев. Тези маршрути символизират новите измерения на доброто сътрудничество и приятелство между балканските народи. Анализаторите предвиждат проектите да помогнат за съживяване на икономиките на страните участнички.

 

В рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮЕ), транспортните министри на страните от региона подписаха Съвместна декларация за създаването на високоефективна железопътна мрежа в Югоизточна Европа. Споразумението ще гарантира високо качество на железопътните услуги в секторите пътнически, товарни и интермодални превози в региона. Стремежът е да се предлагат по-бързи, по-качествени и по-конкурентоспособни железопътни връзки със значително намалено времепътуване между основните градски и търговски центрове.

 

Бъдещи проекти на ОSЕ

 

От 1 януари 2006 холдингът OSE включва четири компании, начело с компания майка, която има водеща роля в управлението. Резултатът от хармонизацията на гръцкото законодателство с европейските директиви е разделянето на инфраструктурата и железопътния оператор. Според прогнозите, новата структура ще осигури значителна печалба на холдинга.

 

Основна цел на ръководството на гръцките железници е да докаже на критиците, че разходите за инфраструктура са прозрачни. В сектора железопътен транспорт не се осъществява индиректно субсидиране, практикувано в други видове обществен транспорт. Всяка финансова помощ е насочена към специфичен аспект от текущите дейности на OSE, като нейната основна задача е максимално бързото възвръщане на направените инвестиции.

 

Ръководството на ОSЕ популяризира подписването на Договор за обществени услуги между гръцката държава и железницата. По този начин държавата ще субсидира маршрути, които не са финансово изгодни, но в същото време имат социална значимост. Това гарантира равностойни позиции на всички оператори в сектора на обществения транспорт. Най-важното предимство на начинанието е привличането на по-голям пътникопоток.

 

Друг приоритет на ръководството е подобряване на финансовото състояние на компанията и намаляване ролята на държавната субсидия. Многобройните недвижими имоти, собственост на OSE, се управляват от GAIA OSE – един от филиалите на железницата. Основната задача на този филиал е постигане на високи финансови резултати при експлоатацията на въпросната собственост. Последователността при изпълнението на основните инвестиционни проекти правят OSE достоен конкурент на железниците от развитите държави от ЕС.

 

Друг филиал на железниците – ERGOSE, предприе изграждане на двойна железопътна линия Патра - Атина - Солун, за да осигури най-модерната връзка между големите градове и летище Елефтериос Венизелос. Инвестиционните проекти целят повишаване на скоростта на влаковете на 200 км/ч и съкращаване на времепътуването. Безспорен успех за ОSЕ са постигнатите 4 ч и 15 мин по маршрута Атина - Солун.

 

Проучванията по проекта за изграждане на т.нар. Западна железопътна ос започнаха през септември 2005. Проектът ще изиграе важна роля за развитието на Западна Гърция. Новата инициатива ще осигури транспортна връзка между един от най-бедните райони в Европейския съюз и Западна Европа.

 

Повишаването на конкурентоспособността на гръцката железопътна компания ще бъде осъществено чрез новоприетата философия, изцяло ориентирана към клиента. Положителната промяна ще засегне не само железницата, но и пътниците, които в бъдеще ще могат да ползват висококачествена услуга.

 

Безопасност на движението

 

Предвидените структурни промени са насочени към модернизиране на гръцките железници. Компанията ще посрещне предизвикателствата на ХХІ век, запазвайки национална си идентичност, но с поглед към разширяващия се европейски транспортен пазар.

 

OSE вече започнаха подобряването и разширяването на своята железопътна мрежа. Ръководството на компанията предприе инвестиционна програма за обновяване на вагонния парк в размер на 11 млрд. евро, за срок от 10 години.

 

Високотехнологичните влакове на гръцките железници ще допринесат за удобството на пътниците и намаляване на времепътуването. В близко бъдеще железницата планира да пусне в експлоатация изключително комфортни влакове с вагони с накланящи се кошове, които ще могат да развиват висока скорост по съществуващата железопътна мрежа.

 

Сертификатите за безопасност на движението са първата стъпка от процеса на хармонизация на гръцките железници с общата европейска система.

 

Развитие на товарните превози

 

Реализацията на инфраструктурните проекти съществено ще увеличи обема на товарните превози. Новите железопътни връзки ще свързват възлови гари с индустриалните зони и пристанищата. Най-късно до 2008 железопътната мрежа ще свързва петте най-важни района в Гърция – Пирея, Солун, Патра, Волос и Александруполис. Един от най-важните фактори за развитието на товарните превози е железопътната връзка с търговската част на Пирея. Освен това, Товарна гара Триазио и Товарна гара Солун ще освободят столицата от огромния трафик и ще станат център на комбинираната транспортна система в Гърция и Югоизточна Европа. Положителната тенденция в товарните превози се подкрепя от постигнатите резултати – приходите на компанията от товарни превози през 2005 са били с 25 % по-високи от предишната година.

 

Крайградските железопътни линии

 

Бърз, сигурен и комфортен превоз осигурява съществуващата линия PROASTIAKOS, която свързва възлови части на Атина с летището. Дневни маршрути между столицата на Гърция и Коринт са в експлоатация от септември 2005. Бъдещото развитие на железопътната мрежа PROASTIAKOS зависи от инфраструктурните проекти, които изцяло ще обновят и модернизират железопътната мрежа на Атина. В срок до 2010 тази линия ще свързва Атина с градовете Тива, Киато, Лаврио, Рафина и Халкида. Очакваният пътникопок е 420 000 души на ден.

 

Социалният характер на железопътните превози

 

Крайградската железница е изходът от кошмарния трафик в големите градове. Тя е удобен и масов транспорт за придвижване от дома до работното място. Разстоянието между центъра и покрайнините на града се изминава бързо и сигурно с железопътен транспорт.

 

ОSЕ предлагат преференциални цени за деца, младежи, възрастни граждани и хора в неравностойно положение, както и за любители на железницата. Цените на билетите за пътуване с железопътен транспорт в Гърция са по-евтини в сравнение с другите държави членки на Европейския съюз.

 

Грижа за околната среда

 

Според редица изследвания, железницата оказва значително по-малко вредно влияние на атмосферата в сравнение с други видове сухоземен транспорт. Независимо от тези данни, корпоративната философия на OSE стриктно съблюдава опазването на околната среда.

 

Ръководството на гръцките железници работи по проекти за намаляване на шума и вибрациите от влаковете, както и понижаване на стойностите на вредните емисии.

 

Чуждите иннвестиции

 

В процеса на преструктуриране на гръцката железопътна транспортна система е създадена подходяща законова рамка за съвместни дружества и стратегически партньорства на ОSЕ с различни европейски компании.

 

Участието на частния сектор в развитието на гръцката железопътна мрежа е от особена важност. Някои идеи относно участието на частни капитали в изпълнението на железопътни проекти чрез публично-частно партньорство вече са реализирани и резултатът е налице – Западната железопътна ос и железопътните гари на Атина и Пирея.


.:: Начало ::.