ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

СЪБЕСЕДНИК 

ДИСКУСИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

БАЛКАНИТЕ 

ПО СВЕТА 

 БЕЗОПАСНОСТ

АРХИВ 
 • 2005
(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)
 • 2006
(1)(2)(3)

брой 4 / 2006
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ИЗСЛЕДВАНЕ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ЕВРОПА И НИЕ

 НАБЛЮДАТЕЛ
Цветелина Стефанова: Глас в пустиня! 

 СПЕДИЦИЯ

 МИГ ОТ ИСТОРИЯТА

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Stoyan Neshev:
We want to help for the modernisation of railways


Tadeusz Szozda:
Our aim is the growth of services between Europe and Asia


Tsvetin Todorov:
Our policy is based on loyalty to the customer and high quality of service


Traditional and Digital Railwaymodelling in Bulgaria

In Brief

© 2005 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84