Партньорство и инвестиции в железопътния сектор

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЧЕШКИЯ СЕНАТ ПРЖЕМИСЛ СОБОТКА РАЗГЛЕДА ДЪЩЕРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА АЖД ПРАГА - БАЛКАН САСТ

 

Сибила ВЛАЙКОВА

Снимки: Велко Ангелов

 

Делегация на чешкия Сенат, ръководена от председателя на Сената Пржемисл Соботка, беше на официално посещение в България от 28 до 30 март.

 

На 29 март г-н Соботка и водената от него парламентарна делегация се срещнаха с председателя на Народното събрание Георги Пирински. Председателят на чешкия Сенат произнесе слово пред българските народни представители. В него той припомни искрената подкрепа на Чехия за процеса на европейската интеграция на страната ни, както и традиционно добрите връзки между двете държави. Г-н Соботка подчерта, че чешкият опит от членството в ЕС би могъл да помогне за избягване на определени грешки от наша страна. Според него, не само концентрацията върху проектите по структурните фондове, а и създаването на добра среда за бизнес предприемачите от чужбина, е предпоставка за успешно икономическо развитие на новоприетите страни членки на Съюза.

 

В потвърждение на изказването си, че България е перспективен търговски партньор на Чехия, председателят на Сената отдели особено внимание на съвместните чешко-български предприятия в областта на железопътния транспорт. В следобеда на 29 март, г-н Соботка и ръководената от него делегация посетиха производствено-технологичния комплекс на “Балкан Саст” в София. Дъщерното дружество на АЖД Прага е сред добрите примери за двустранното икономическо сътрудничество. Инвестициите на “фирмата-майка” до момента възлизат на 3 млн. евро, а в периода 2007-2008 се предвижда да надхвърлят 7 млн. евро. В приветствието си към присъстващите български и чешки бизнесмени, председателят на чешкия Сенат подчерта, че ролята на политиците е да отварят вратите, за да могат представителите на деловите среди да осъществят достатъчно добър и ползотворен контакт и да реализират възможностите, които се създават на политическо ниво.

 

Инж. Зденек Хръдле, генерален директор на АЖД Прага, обърна внимание на факта, че разкритите над 60 работни места и тези, които предстои да бъдат създадени в “Балкан Саст”, са предимно за млади български специалисти. Трансферът на ноу-хау и наемането на местни специалисти са част от корпоративната философия на АЖД Прага, подчерта генералният директор. На свой ред, управителят на “Балкан САСТ” инж. Иван Ковачев запозна гостите с производствените мощности, с възможностите на предприятието и с проектите му в областта на системите и устройствата за безопасност в железопътния и автомобилния транспорт и метрополитена.

 

На 30 март председателят на чешкия Сенат г-н Соботка откри официално бизнес форум на тема “Възможности за сътрудничество на чешки и български компании в областта на железопътния транспорт в България”, който се проведе в зала “Рила” на хотел “Шератон”. Във встъпителните си думи министърът на транспорта на Република България г-н Петър Мутафчиев изрази личната си подкрепа, както и тази на цялото правителство за всеки чужд инвеститор, който демонстрира воля за развитие на железопътния сектор. Министърът подчерта нарастващата роля на публично-частните партньорства като алтернатива на бюджетното финансиране, особено в областта на железопътната инфраструктура. Той посочи като приоритети за развитието на бранша в България безопасността и въвеждането на оперативната съвместимост – области, в които страната ни може ефективно да се възползва от чешкия опит. Четири чешки компании – АЖД Прага, ЖПСВ, ОХЛ ЖС и КПМ Консулт, както и Сдружението за транспортна телематика в Чешката република, презентираха дейността си пред представители на българското Министерство на транспорта, на Парламентарната комисия по транспорт и комуникации, на Столична община, на БДЖ ЕАД, на НК ЖИ, на ДП ТСВ. Негово превъзходителство Мартин Клепетко, посланик на Чешката република в София, коментира: “Компаниите АЖД Прага, ЖПСВ, ОХЛ ЖС и КПМ Консулт имат сериозен опит в железопътния сектор и предоставянето на консултантски услуги както в Чехия, така и на пазарите в страните от Централна и Източна Европа. Убеден съм, че със своето ноу-хау те могат да бъдат полезни за развитието на железопътното строителство и транспорт в България. Надявам се, че тази среща ще допринесе за осъществяване на бъдещи съвместни проекти в железопътния сектор”.

 

Позицията на представителите на четирите чешки фирми, три от които вече присъстват стабилно в България, беше обобщена от инж. Михал Щефл, главен изпълнителен директор на ОХЛ ЖС: целта на чешките инвеститори не е безогледно завоюване на пазари, а ползотворно сътрудничество – задължително условие за ефективното функциониране на трансевропейската транспортна мрежа.


.:: Начало ::.