ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

ЮБИЛЕЙ 

СЪБИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

 РЕЛСИТЕ И ИЗТОКЪТ

АРХИВ 
 • 2005
(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)

брой 1 / 2006
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ

 РОМАНТИКА НА РЕЛСИ

 СПЕДИЦИЯ

 СЪБЕСЕДНИК

 АНАЛИЗИ

 ПЕРСПЕКТИВИ

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Todor Kondakov, M. En. Sc. Editor-in-Chief of “Railway Transport” magazine:
110 years of Bulgarian railway magazine


Vladimir Yakunin, President of JSC “Russian Railways”:
Railways are the locomotive of the Russian economy


“Primesped” stakes on “door-to-door” schemes

Traditional and Digital Railwaymodelling in Bulgaria

In Brief

© 2005 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84