ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

СЪБЕСЕДНИК 

СЪБИТИЕ 


ИНФРАСТРУКТУРА 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

АРХИВ 
•2005• (2)(3) (4) (5) (6) (7/8) (9)  

брой 10 / 2005
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ЕКСПРЕС МАГАЗИН

 РОМАНТИКА НА РЕЛСИ

 ПЕРСПЕКТИВИ

 ЕНЕРГЕТИКА

 МИГ ОТ ИСТОРИЯТА

 НАБЛЮДАТЕЛ
Цветелина Стефанова: Заграждения на съвестта 

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Ivan Gogev, M.Eng.Sc., Deputy Chairman of the Managing Council of NASRTE:
Conference on crisis management in the railways


Tsvetelina Stefanova:
Green light for the young people in the transport sector


Milanko Sarancic, CEO of Serbian Railways:
The European way is the only way for Balkan railways


In Brief

© 2005 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84