2012
2011
2010
2009
2008
2007
archives

Заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ

Строежът на метрото от Цариградско шосе до летището (100 млн. евро) и рехабилитацията на Централна гара (30 млн. евро) ще се финансират със средства от Оперативна програма “Транспорт”, обяви транспортният министър Ивайло Московки на провелото се на 8 декември в Правец заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ. Участва и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. ДП НКЖИ беше предствено от генералния директор Милчо Ламбрев, заместникът му Христо Алексиев и директорът на “Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” Стилиян Кротнев. Те презентираха напредъка на проектите, реализиращи се в момента, и тези за следващия програмен период 2014-2020, както и новия модел за управление на жп проекти по ОПТ, разработван с подкрепа на инициативата Jaspers. Представителите на ЕК оцениха високо постигнатия напредък от НКЖИ. Комитетът гласува 110 млн. евро от приоритетна ос 4 “Подобряване на корабоплаването” на ОПТ да се прехвърлят към ос 3 “Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”, като с част от тях ще се финансират проектите за рехабилитация на жп гари, изграждане на интермодален терминал в Пловдив и подготовка на интермодален терминал в Русе.

 

Повишаване качеството на пътническите жп превози

Според Димитър Костадинов – директор “Маркетинг” на БДЖ-ПП ЕООД, през 2012 ще може да се ползва безплатен интернет във всички 186 ремонтирани вагона. Предстои ремонтът на още 100 вагона. Допълнителни приходи се очакват от мултимедийна реклама, брошури и рекламни пана във влаковете. Кондукторите в тях ще бъдат със специални нови униформи. От юни 2012 билети за пътническите влакове ще могат да се купуват и по Интернет, както и от гарови автомати.

 

БДЖ-ТП залага на контейнерните и блок-влаковете

Ръководството на БДЖ-ТП ЕООД планира да привлече нови клиенти, като им предложи допълнителни услуги – контейнерни и блок-влакове. За целта вече се преговаря с петима нови клиенти, от които се очакват допълнителни приходи в обем 350 хил. лв. Разчита се, БДЖ-ТП да реализира допълнителни приходи от 6,97 млн. лв. от превоза на 800 хил. т каолин и пясък, 2,7 млн. лв. – от превоза на 100 хил. т клинкер, и 2,79 млн. – от превоза на 200 хил. т бракувани релси.

 

Заседание на българо-грузинска комисия

Транспортният министър Ивайло Московски и министърът на икономиката на Грузия Вера Кобалия подписаха протокола от четвъртото заседание на Междуправителствената българо-грузинска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, провело се на 5 - 6 декември в София. Бяха дискутирани възможностите за експертна помощ от българска страна за проекти на грузинската транспортна инфраструктура, както и развитието на комбинираните превози между двете държави с по-активното използване на фериботните връзки.

 

ДП ТСВ отбеляза 124-та си годишнина

Ръководството на ДП ТСВ отбеляза 124-та годишнина от създаването на предприятието. В словото си по този повод, главният директор Валери Василев, акцентира върху славната история на Транспортни войски, които са предшественици на днешното ДП ТСВ. Той изброи основните обекти, по които работи дружеството днес и изрази огромна благодарност към ветераните-строители и техните днешни наследници, служители на ДП ТСВ.

 

Правителството дава 281 млн. лв. за Пловдив - Свиленград

Правителството реши, че ако еврофинансирането не покрие пълния размер на средствата за проекта “Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград”, разликата ще се допълни от бюджета. То даде съгласие на МТИТС, като управляващ орган по ОПТ, да подпише договор за безвъзмездно финансиране на ДП НКЖИ с 281 млн. лв. Средствата се отпускат преди окончателното одобряване от ЕК на проекта, предложен от българската страна, за договаряне над планирания бюджет по първа ос от ОПТ за развитие на жп инфраструктурата по трансевропейските и основните национални транспортни оси.

 

Член на редколегията стана зам. ректор на УАСГ

На 11 януари членът на редакционната колегия на списание “Железопътен транспорт” доц. Милчо Лепоев стана зам. ректор на УАСГ. Кандидатурата му беше предложена от новия ректор проф. Красимир Петров и одобрена единодушно от Академичния съвет на университета.

 

ЕК одобри формуляра за Септември - Пловдив

С решение на Европейската комисия от 16.01.2012 е одобрен формулярът за кандидатстване за проекта “Модернизация на жп участък Септември - Пловдив”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 494 372 747 лв., от които 395 498 197 лв. е съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС.

 

Връчиха приза Почетен клиент на БДЖ

За седма поредна година Холдинг БДЖ ЕАД връчи приза Почетен клиент на БДЖ. Наградата е карта за безплатно пътуване за една година по цялата жп мрежа. Най-много бонусни точки (50) събра Марина Илиева. На второ място е Петър Вутов, а на трето – Здравка Николова.

 

Министър Московски участва на конференция за TEN-T

Транспортният министър Ивайло Московски участва в откриването на Конференцията на министрите и заинтересованите страни “Дни на TEN-T 2011: Свързване на Европа – да раздвижим европейската икономика”, провела се в Антверпен, на 29 ноември. Той получи думата веднага след еврокомисаря по транспорта Сийм Калас, с което бе призната и активната роля на България в обсъждането на новата рамка за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). 

Московски подчерта, че модернизацията на транспортната инфраструктура е сред най-важните приоритети на правителството ни и представи и част от проектите, свързани с развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), които в момента се реализират у нас, включително Дунав мост 2, жп линията Пловдив - Свиленград и част от жп линиите София - Пловдив и Пловдив - Бургас.

 

Активираха държавна гаранция по заем на БДЖ

Финансовото министерство нареди плащане по главницата на държавно гарантиран заем за финансиране на “Проект за оздравяване на железницата”, отпуснат от МБВР. Гаранцията е близо 3 млн. евро и се дължи от кредитополучателя Холдинг БДЖ ЕАД. Падежът по заема е бил на 15.12.2011, но вноската не е преведена поради влошеното финансово състояние на БДЖ. Заемът е отпуснат по силата на сключено през 1995 споразумение за общо 95 млн. долара. “Проектът за оздравяване на железницата” се изпълняваше през 1996-2002, като към крайната дата за усвояване на средствата по заема (30 юни 2002) по него са изтеглени около 52 млн. долара и близо 28 млн. евро. Заемът е договорен с 20-годишен период на погасяване, включително 5-годишен гратисен период за главницата, като плащанията се извършват на 15 юни и 15 декември всяка година. Окончателният падеж е на 15 юни 2015.

 

Заемът от СБ може и да не е 460 млн. лв.

Транспортният министър Ивайло Московски съобщи, че преговорите със Световната банка по заема за железниците ще продължат през януари и февруари, като допълни, че заемът вероятно няма да е за първоначално обявените 460 млн. лв. Според Московски, проектът за ремонт на Централна гара София ще е готов до края на януари, търгът за изпълнител ще се проведе през февруари, а обектът ще е готов до края на 2012.

 

Ръст на превозените пътници през 2011

Съуправителят на БДЖ-ПП Георги Иванов обяви, че, ако не се отчита негативният ефект от железничарската стачка, ръстът на превозените през 2011 пътници е 10%. Стартирал е ремонтът на 186 пътнически вагона, като средствата (20 млн. лв.) ще са изцяло от продажба на билети. Средногодишната заетост на влаковете е била 60-70%, а гратисчиите са намалели с 15%.

 

Приключи стачката в железниците

С подписването на колективния трудов договор в БДЖ-ПП на 19 декември, официално приключи обявената на 24 ноември стачка в държавните железници. На 14 декември беше подписан КТД в БДЖ-ТП, а на 16 декември беше прекратена стачката в ДП НКЖИ. Новият КТД предвижда до 1 юни 2012 да не се намаляват доходите на работещите в холдинга. След това влиза в сила бонусна система за заплащане на труда. Отпуските се намаляват с 2 дни и стават 20 дни. При пенсиониране железничарите ще получават като обезщение по 8 заплати, а не 9, както досега. Запазват се парите за пропътувани километри, но отпадат тези за служителите, обслужващи специализирани машини за поддръжка и ремонт на железния път и контактната мрежа. Загубите на БДЖ от стачката се оценяват на 2,9 млн. лв.

 

Мерки за икономии в БДЖ-ПП ЕООД

От 1 май  2012 пътническите влакове ще се управляват само от машинист (т.е. премахва се длъжността помощник-машинист). Това ще позволи на БДЖ-ПП да спести 2,5 млн. лв. годишно от заплати. Според бизнес-плана на дружеството се очаква общият ефект от планираните мерки за икономия на разходи и увеличаване на приходите през 2012 да достигне 11,68 млн. лв. От закриването на МПБ “Рила”, което ще стане отдел към Дирекция “Маркетинг и продажби”, ще бъдат спестени 200 000 лв. Други 100 000 лв. трябва да донесе продажбата на апартаменти и гаражи, 600 000 лв. – продажбата на скрап, а 90 000 лв. – на вътрешна рекламна площ. Аутсорсването на почистването на влаковете и офисите на БДЖ-ПП ще намали разходите с 1,1 млн. лв. БДЖ-ПП очаква ръст на приходите с 5 млн. лв. от автоматите за продаване на билети на гарите и във влаковете. Разходите ще паднат със 790 000 лв. от въвеждане на 11 нови колонки с дистанционно четене на данните за количество и час на зареждане с гориво на влаковете. Резервоарите за съхранение на дизела към депата ще бъдат обновени до края на юни. От 1 февруари таблата на големите гари ще изписват информацията за пристигащи и заминаващи влакове на български и английски. БДЖ-ПП ще създаде и “кол-център” с автоматизирана система за регистрация на сигнали и жалби.

 

Сесия на българо-турската комисия по транспорт

По време на 24-та Сесия на българо-турската смесена комисия по транспорт и съобщения, провела се в София на 6 януари, беше договорен облекчен режим за преминаване на влаковете, преди започването на ремонта на жп трасето по отсечката Истанбул - Одрин. Предстои подготовката на общо споразумение за обслужване на влаковете на граничната гара Капъкуле, с оглед регламентирането на отношенията с всички лицензирани на територията на България жп оператори.