2012
2011
2010
2009
2008
2007
archives

Български строители участват в изграждането на контактна мрежа за скорост на влаковете до 250 км/ч

Иван НЕКОВ

 

Описание: Nekov.jpgПроектът за електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград - гръцка/турска граница е част от проекта за пълна реконструкция на тази линия за скорости до 200 км/ч. Тя е елемент от жп коридорите IV и IX, и е от особена важност за България като жп връзка с Турция и Гърция.

Участъкът на Етап 2 от проекта започва от гара Първомай Изток, приблизително от км 202+305, включва две гари – Караджалово и Ябълково, и завършва приблизително на км 231+800, при западния вход на гара Димитровград.

Проектирането на въздушната контактна система и доставката на всички нейни компоненти са изпълнени от германската фирма Siemens, която е с доказан опит в изграждането на високоскоростни контактни мрежи.

За окачване на контактната мрежа по стълбовната линия са използвани възли и компоненти с дълъг живот на експлоатация, успешно наложили се в продължение на години в проекти на стандартни и реконструирани линии в Германия и други eвропейски страни.

Конзолите са изработени от алуминий. Конструкцията е система SICAT на фирма Siemens и е с доказани отлични качества в експлоатация. Тръбите са изработени от корозионно-устойчива алуминиева сплав AlMgSi1F31, като размерите им са в зависимост от товара и изискванията в статичен режим. Заложена е модулна конструкция с намален брой компоненти за всички категории носещи въжета и контактни проводници.

Материалите за клемите и фитингите са от алуминий, алуминий-бронз или неръждаема стомана, което отменя необходимостта от боядисване или галванично покритие. Вследствие на това поддръжката ще бъде сведена до минимум.

Използваните силиконово-композитни изолатори са тип SICAT CI. Изолаторите са проектирани с дължина на пътя на утечката ≥ 1400 мм, устойчивост на импулсно напрежение от попадение на мълния ≥ 250 кВ и устойчивост на напрежение с мрежова честота, овлажнени ≥ 115 кВ. Този тип изолатори се е доказал при прилагането му в многобройни проекти по цял свят, в най-различни климатични условия. Силиконовите композитни изолатори имат допълнителни изявени предимства, в сравнение с керамичните и стъклените изолатори, като:

●       водоотблъскваща повърхност на композитния изолатор дори при силно замърсяване;

●       много по-малко тегло, в сравнение с керамичните и стъклените изолатори;

●       много голямо съпротивление срещу разряд по повърхността;

●       устойчивост на счупване при транспорт и прояви на вандализъм;

●       модулна конструкция за най-широка област на приложение.

Конструкцията на струните е избрана въз основа на опита от други проекти. Заради динамиката и механичната еластичност струната с напречно сечение от 10 мм² е по-надеждна от тази с напречно сечение 16 мм². Тоководещите струни се изработват от гъвкави бронзови проводници. Въжето за струната се състои от 49 нишки и има общо напречно сечение от 10 мм². Благодарение на специалната конструкция, работният ток и токът на късо съединение могат да преминават през струните без проблеми и без да се образува дъга. Гъвкавият проводник осигурява изискващия се дълъг живот на носещото въже без допълнителни усилия за поддръжка. При пресичанията на главни коловози се монтират секционни изолатори. Олекотените секционни изолатори могат да работят при максимална скорост по коловоза, при отлично динамично и електрическо поведение, в зависимост от конструкцията на пантографа.

Поради малката маса на секционния изолатор, износването на медните водачи, изолационните пръти, контактния проводник и графитните вложки на пантографа е изключително слабо.

Контактните мрежи на Siemens от системата Sicat се проектират в съответствие с европейските и IEC-стандарти. В частност, следван е стандартът за контактни мрежи EN 50119. Тази система е избрана с оглед оптимизацията на монтажния процес и минимизиране на общите разходи по въздушната контактна система. Тя отговаря на всички изисквания по отношение на електрически и механични характеристики и позволява възможно най-ефективна работа.

Контактната мрежа тип RE 250 е подходяща за скорости до 250 км/ч. Контактната линия е проектирана за използване на пантографи с два геометрични профила: 1600 мм – евро-пантограф, и 192 мм – БДЖ-пантограф.

Контактната мрежа се състои от контактен проводник и носещо въже, с ресорна струна в местата на окачване и обратен проводник, който събира 30% от обратния тягов ток и намалява въздействието върху околната среда по протежение на линията. Контактният проводник и носещото въже се опъват със сила от 15 кН. Тази комбинация от материали и товари осигурява гладко преминаване на пантографа.

Проводниците на контактната мрежа са, както следва:

контактен проводник: 120 мм² CuAg 0,1                                             EN 50149-120 AC

носещо въже: Бронз II (70 мм2)                                                           DIN 48201-70-BzII

обратен проводник стоманено-алуминиев EN 50182 /185 мм2            Al 1/30-St 1A

За странични коловози в района на гари са използвани:

контактен проводник: 80 мм² E-Cu                                                          EN 50149-80 AC

носещо въже: Бронз II (50 мм2)                                                           DIN 48201-50-BzII

Контактният проводник и носещото въже се опъват автоматично за постигане на постоянна височина на проводника, независимо от всякакви изменения на температурата на въздуха в рамките на посочения обхват: от – 30°C до + 40°C.

Обратният проводник е непрекъснат и се монтира на стълбовете на контактната мрежа в близост до горната част на закрепването на конзолата на височината на носещото въже.Той се използва за заземителен проводник.

Височината на контактния проводник е постоянна и e равна на 5,5 м. Максималното междустълбие е 60 м. Системната височина е 1,45 м.

Контактната мрежа се носи от различни по вид конзоли. Конструкцията зависи от местоположението на опората (например прав коловоз, коловоз в крива, страна на стълба към близката релса) и нейното предназначение – например за припокриващи се участъци и за останалата част от опъвателното поле.Тръбната конзола има опора за носещото въже, опора за контактния проводник и диагонална тръба при необходимост. Конзолите се състоят от тръби, изработени от корозионно устойчива алуминиева сплав. Размерът на тръбите зависи от статични изисквания, механично напрежение, например разстоянието от лицевата страна на стълба до осевата линия на коловоза, и от тяхното предназначение. Диаметрите на тръбите за оригиналната контактна мрежа RE 250 са 42, 55 и 70 мм. Конзолите се пресмятат за всеки стълб поотделно, за да се повиши точността при описване на пътя.

Носещото въже и контактният проводник са свързани със струни. Те се проектират като “тоководещи” за гарантиране оптимално разпределение на тока между носещото въже и контактния проводник. Дължината на струните може да се регулира с помощта на клема в горния край на струната.

Разстоянията между две съседни струни не могат да са по-големи от 9,50 м. Носещото въже е разположено непосредствено над контактния проводник. И двете се разместват еднакво на зиг-заг спрямо осевата линия на коловоза. Разместването на носещото въже и на контактния проводник в точката на окачване е ± 250 мм.

Опъвателните устройства спомагат за свързването в краищата на въздушните линии във всяко опъвателно поле. Когато за опъване се използват опъвателни колела, контактният проводник и носещото въже се поддържат под постоянна сила на опън. Това е необходимо за поддържане на безотказен пренос на мощност към тяговата единица. Конструкциите с опъвателни колела позволяват подвижно опъване на контактен проводник и/или носещо въже със сила на опън до 24 кН. Устройствата с опъвателни колела имат предавателно отношение 3:1.

Носещото в-ъже и контактният проводник се свързват към опъвателното оборудване, което позволява поставянето им в ненатоварено, но сглобено състояние.

Опъвателното устройство (с колела) се състои от опъвателно колело с два барабана за въжета на обща ос и устройство за блокиране. Въздушната линия, която подлежи на опъване, се свързва към малкия разделен барабан с помощта на гъвкави стоманени въжета, а тежестите на опъващата маса действат върху големия барабан. Палцово устройство блокира при скъсване на проводника и предотвратява удара на бетонните или чугунени тежести в земята, с което се спира по-нататъшно изкривяване на контактната линия и се избягва опасността от скъсване на струни. В такъв случай, както и по време на работа, сигурното водене на комплектите тежести е много важно. Тази функция се изпълнява от водеща тръба. Опъвателното оборудване се монтира на стълбовете.

Монтажните работи по контактната мрежа на Етап 2 от посочения проект се извършват от българската фирма ДП ТСВ-София, която има богат дългогодишен опит в строителството и ремонта на жп, трамвайни и тролейбусни контактни мрежи.