2012
2011
2010
2009
2008
2007
archives
Атракционните пътувания с парни локомотиви през 2011

Инж. Димитър  ДЕЯНОВ

Снежана  ВЕЛИКОВА 

 

Описание: Deanov.jpgПрез 2011, на фона на изпадналата в тежка криза държавна железница, като че ли само атракционните пътувания у нас бележат някакъв успех. И то дотолкова, доколкото паркът от действащи парни локомотиви се допълни с още две единици, но не и във връзка с използването им, което е далеч под възможностите, имайки предвид заявения голям интерес към тези пътувания от различни туроператори и дружества на жп фенове.

В края на 2010 и през 2011 бяха възстановени и въведени в експлоатация бързоходните парни локомотиви 05.01 и 03.12. Работата по реставрацията им е подробно описана на страниците на “Железопътен транспорт”, съответно в бр. 1/ 2011 и бр. 5/2011. Тези машини са представители на едни от най-добрите ни, но за съжаление недостатъчно попълнени локомотивни серии, от епохата на парната тракция в БДЖ.

Сезонът беше открит на 6 март 2011 със серия от атракционни пътувания: по обиколния маршрут София - Пловдив - Карлово - София, по 6-та главна линия до Гюешево и по 5-та главна линия до Кулата. В тези пътувания, продължили до 12 март включително, участваха, по реда на използването им, локомотивите 05.01, 16.01 и 01.23. Подобни бяха и пътуванията в периодите 30 април - 8 май 2011 и 15 - 23 септември 2011, когато беше включен и току-що възстановеният парен локомотив 03.12.

От реализираните до октомври 2011 общо 27 пътувания по договори с туроператорски фирми (без КПВ), 19 пътувания са осъществени изцяло или частично с парна тракция. Една особеност при използването на действащите парни локомотиви през 2011, която трябва да отбележим, е включването им за първи път сега (след края на експлоатацията на парни локомотиви в БДЖ през 1980) за обслужването на редовни крайградски пътнически влакове (КПВ).

В началото на март 2011 завърши поредният курс по преквалификация на локомотивни машинисти за обслужване и поддържане на парни локомотиви. И тъй като те трябваше да стажуват (всеки по 160 работни часа) на локомотиви под пара, както и за да не пътуват локомотивите изолирани, беше решено да се използват за полезна работа. Избрани бяха един чифт КПВ – №№ 13208/13207 (София - Банкя - София), тъй като само при тях имаше достатъчно време за маневриране на локомотива в гара Банкя и от 21 март до 8 май 2011 локомотивите 01.23 и 05.01 обслужиха 42 влака (21 чифта) от посочените КПВ.

Тези пътувания преминаха при извънредно голям интерес от страна на гражданите, надминал всички очаквания. Още първите два влака, съставени от по два вагона (2В4), бяха пренаселени с между 180-200 пътници. След третия ден вагоните бяха три, а пътниците между 220 и 250. На 26 март (събота) съставът беше увеличен на 6 вагона с около 500 пътници. И понеже много желаещи останаха (не можаха да се качат на влака и стояха на гарата), се наложи локомотив 01.23 да обслужи и следващия чифт КПВ 13210/13209 (изтеглени напред във времето), също с 6 вагона и около 500 пътници. На следващия ден – 27 март (неделя), от 10 часа, се композира извънреден атракционен влак до Банкя със 7 вагона и около 600 пътници. Обслужени бяха и КПВ 13208/13207, след връщането на атракционния влак, със същите 7 вагона, отново препълнени с желаещи да се повозят на влак, теглен от парен локомотив.

На 2 и 3 април (събота и неделя) се повтори и потрети програмата от 27 март. По ориентирочвъчна преценка, редовните КПВ и допълнително назначените атракционни влакове до Банкя, обслужвани през посочения по-горе период от парни локомотиви, са превозили между 8000 и 9000 пътници.

Може да се каже, че големият интерес на сънародниците ни към атракционните пътувания с парни локомотиви беше преоткрит благодарение на едно решение, взето с друга цел (обучение на машинистите). Досега се смяташе, че такъв интерес има най-вече от чуждестранни любители на парната тракция, които, организирани от различни туроператорски фирми, посещават България. Разбира се, интересът на българите може да се обясни не само с доброто разгласяване, но и с възможността да се направи подобно ретропътуване само за 0,80 лв. (цената на билет за пътуване във вътрешноградска зона – от София до Банкя).

Каквато и да е била мотивацията на тези няколко хиляди български граждани, които препълваха споменатите вече влакове, изводът за службата “Маркетинг и продажби” на БДЖ е, че има пазарна ниша за такива пътувания и сред българите, че при една малко по-висока (защото оптималните разходи при тези пътувания са по-големи), но разумна цена е възможно, през сезона март-октомври, веднаж или два пъти в месеца (събота и неделя) специално назначените атракционни влакове до Банкя да привличат стотици любители на парната тракция и у нас.

Може да се предложи и алтернативен (обиколен) маршрут: София - Илиянци - Яна - Мусачево - Казичене - София (53 км), с престой за фотоснимки от около 20 - 25 минути в гара Яна и обща продължителност на пътуването 1,5 - 2 часа.

От натрупания опит през годините в областта на организирането на атракционни пътувания се налага изводът, че пътуванията на организирани групи по заявка, в голямата си част, са чуждестранни туристи и любители на железниците, като именно в тази посока трябва да се насочат рекламата и усилията на маркетинговите специалисти, докато за българския пазар се оказва, че по-реализируеми са предварително оповестените пътувания на къси разстояния в крайградските зони.

Дотук нарочно избрахме за примери атракционни пътувания, при които през цялото пътуване локомотивът се използва по предназначение, т.е. вози атракционен (респективно туристически) влак. Но не винаги е така. В повечето случаи, искането е за атракционен влак само в едната посока или по конкретен отдалечен маршрут. Сред недостатъците на такива договорирани пътувания (пътувания по заявка) по избрани маршрути е необходимостта локомотивите да извършват и пробег без служба. Независимо че и този пробег се включва (макар и по не особено добре изпипани критерии) в цената на договора, самото придвижване на парен локомотив без служба има редица неприемливи моменти от технически характер. Ето защо, когато разглеждаме работата на действащите парни локомотиви в днешните условия, отчитаме ефективността на използването им като отношение на изминатия път, начело на атракционни, тиристически или юбилейни влакове, към общия пробег, в който се влючва и този без служба.

Извършените атракционни и други специални пътувания от действащите парни локомотиви през 2011 са отразени в таблица 1. С повече или по-малко пътувания участваха всички действащи локомотиви. Общият приход от договорираните атракционни пътувания само с парна тракция, а също и едно участие на локомотив 01.23 в снимки за филмова продукция, е 110 198 лв., а от билети за обслужените КПВ до Банкя и обратно – 13 640 лв. Това е значително по-малко от възможностите ни, защото почти всички действащи парни локомотиви останаха недостатъчно натоварени. Това се отнася особено за локомотивите 03.12 и 16.01. Незадоволително е и ефективното използване на локомотивите по пробег, показано в колона 8 на таблица 1. Най-фрапиращият пример за неефективно използване по пробег е атракционният влак на 2 май 2011 от Панагюрище до Пловдив (77 км). За да го изпълни, се наложи локомотив 01.23 да направи 388 км пробег без служба, или с ефективно използване само 17%. Подобни пътувания следва да се избягват, защото понижават общото ефективно използване на съответната машина и на парка от парни локомотиви, като цяло. Ако все пак туроператорите настояват за такова отдалечено пътуване, пробегът без служба над границата, когато ефективността намалява под 50%, трябва да се заплаща по повишени цени, заложени още при подписването на договора. Най-висока ефективност на използване се получава при обиколните пътувания както и тогава, когато влакът е атракционен на отиване и връщане. Такива пътувания трябва да се поощряват, включително и с някаква малка отстъпка, за да са привлекателни.

 

Таблица 1. Обслужени влакове, осъществен пробег и извършена работа

от действащите парни локомотиви в БДЖ през 2011

Действащи

парни

локомотиви

Обслужени   влакове

Извършен  пробег  [км]

Ефективно

използване

Произведени

бр.тон.км с

атракционни

влакове

Работни  дни

с  влакове

Атракци-онни [броя]

Редовни

КПВ [броя]

ОБЩО

[броя]

С атракци-онни влакове

Без

служба

ОБЩО

1

2

3

4  

5

6

7

8

9

10

01.23

23

28

51

2016

958

2974

68 %

407 500

32

03.12

4

4

453

442

895

51 %

124 380

5

05.01

11

14

25

1230

499

1729

71 %

212 000

18

16.01

5

5

455

600

1055

43 %

144 850

5

60976

10       

10

532

453

985

54 %

43 420

13

ОБЩО

53

42

95

4686

2952

7638

61 %

932 150

73

 

Показаните работни дни на локомотивите в колона 10 на таблица 1 се отнасят само за времето когато са на път – начело на влак или при придвижване без служба. Времето за запалване, престоят в депо под пара, както и времето за пробни пътувания не са взети предвид.

И все пак, на фона на извършената работа с парни локомотиви през 2009 и 2010 – съответно 231 км и 1155 км, реализираните 4686 км с атракционни влакове през 2011 са добър атестат за положените усилия и постигнатите резултати. Би трябвало да отбележим и че през 2011 общият брой на специалните и атракционните пътувания с различен вид тракционен подвижен състав неколкократно е нараснал, в сравнение с предходни години.

Разбира се, крайният ефект от всяка дейност се установява, като се сравнят получените приходи и направените разходи. И докато приходите, посочени по-горе, са безусловно верни, липсата на точно регламентирана система за отчитане работата на парните локомотиви в отделните депа води до несъпоставими резултати. Ако разпределим средствата за поддържане и експлоатация на отделните парни локомотиви през 2011 върху съответните общо изминати километри (колона 7 на таблица 1), по данни от локомотивните депа, всеки километър ще струва, както следва: за локомотив 01.23 = 4,76 лв., за 03.12 = 22,86 лв., за 05.01 = 4,41 лв., за 16.01 = 34,95 лв. и за 60976 = 47,73 лв. (и то само за 10 месеца на 2011). Тоест, излиза, че за всеки километър, изминат от малката машина 60976, включително и тези без служба, даваме почти по 50 лв. “Златни” километри! Къде го има това? Все едно, че локомотивът е възстановяван отново!

По горните, почти несъпоставими резултати, за извършване на една и съща по характер работа от различните локомотиви, можем да кажем, че в някои депа съществува лошата практика да се “товарят” сметките на парните локомотиви с неупотребени за последните труд и материали, например: отчитане горивото за отоплението на цялото депо като изгорено в парните локомотиви, или изписани (оправдани) материали и труд, отклонени за друга дейност и пр. Такива депа, образно казано, “режат клона, на който стоят”, защото по този начин компрометират резултатите от атракционните пътувания на зачислените към тях парни локомотиви, както и на целия парк от парни локомотиви. Някой може да каже, че последното не ги интересува. Може и да е така, но е редно съответните органи да се заинтересуват от тези резултати и начина на отчитане, при подържането и експлоатацията на парните локомотиви.

Ако приемем, че разходите за поддържане и експлоатация на локомотив 01.23 (4,76 лв/км), който е изминал най-много километри, са най-близки до действителните и ги разпрострем върху изминатите километри на всички парни локомотиви, ще видим, че през 2011 издръжката на малкия парк от действащи парни локомотиви е 36 357 лв. За да се предпазим от неточности, увеличаваме тази издръжка с 10% и получаваме кръгло 40 000 лв. Тази сума увеличаваме с още 25%, колкото са разходите на другите служби, участващи в подготовката и провеждането на атракционните пътувания. Така получаваме, че през 2011 издръжката на дейността “атракционни, туристически и юбилейни пътувания и участие в снимки за филмова продукция”, при показания в таблица 1 обем, е около 50 000 лв., срещу общ приход от 123 838 лв.

От казаното дотук следва, че споменатите пътувания с ретроподвижен състав са твърде печеливши и тази дейност следва да се разширява, като се води точна сметка за приходите и се държат непрекъснато под око разходите в депата, имащи зачислени парни локомотиви. При първа възможност, следва да се възстанови за движение под пара и тендерката 36.10, която е много удобна и икономична за атракционните пътувания София - Банкя - София и обиколните, през Яна - Мусачево - Казичене. За успешното провеждане на атракционните пътувания, е наложително и ремонтирането поне на вагон-салона S4 № 057 от състава на “Корона експрес” и трите френски вагона (В4 серия 2937) – най-предпочитаните вагони, в зависимост от целта на атракционното пътуване. Необходимо е да се заделят и няколко по-стари пътнически вагона, съответстващи на епохата на парните локомотиви, при комплектоването на атракционните влакове.