2012
2011
2010
2009
2008
2007
archives


SNCF представиха новия влак mooviTER

SNCF представиха новия влак mooviTER

Ерик СУКАБ, Филип ЖИРУ

“Le Rail” – Франция

 

Да се превърне пътуването в полезно време и да бъдат предоставени на пътуващите в регионите услуги и съоръжения, съобразени с най-новите постижения в областта на комфорта... Това предлагат SNCF – Пре-вози на къси разстояния, в партньорство с Регионалния съвет на Бретан. Прототипната влакова компози-ция, представена от тях, предлага иновативни услуги на борда си. Кодовото й наименование е mooviTER.

 

Тази композиция е реализирана на базата на тривагонната мотриса с автономно захранване Z21500, предоставена от Регионалния съвет на Бретан. За да бъде изведено начинанието до добър край, са мобилизирани всички възможности и ноу-хау на SNCF: от маркетинговия анализ до осигуряването на услугите, през техническата експертиза, извършена от CIM (Център по инженеринг на подвижния състав в SNCF), и оперативната реализация на композицията в техническия център на SNCF в Невер. CIM и партньорите им индустриалци, включили се в проекта mooviTER, са адаптирали широкоспектърни иновации за нуждите на железопътните превози.

Чрез този проект SNCF обновява и тества в реални условия някои услуги и подобрения от бъдещето. С какво напълно преобразената мотриса следва направените проучвания на клиентските очаквания? Концепцията на mooviTER се опира на три пункта:

●     преосмислено и диференцирано разпределение на пространството според целите на пътуващите;

●     иновационни услуги за информиране, забавление и връзка;

●     технически нововъведения.

Този регионален влак на бъдещето наистина предлага нови услуги, цветни, разнообразни и гостоприемни пространства, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на клиента. За отбелязване са и нововъведенията в полза на екологията и значителното съкращаване на разходите за поддръжка.

Какво видяхме на предпремиерното представяне на влака на Иннотранс 2008 в Берлин?

Посетителите на салона откриха композиция с пет различни вида пространства:

●     отделение за информация/услуги (информация за пътуването, градския транспорт, туризма, регионалните новини с интерактивна мултимедия и интернет-връзка);

●     “отворено” пространство с въртящи се и други седалки, обърнати към стъклата и пейзажа;

●     пространство за забавления, оборудвано с широки дивани, разнообразни игри и маса за дигитален шахмат – всичко това в топли и приятни цветове;

●     място за усамотение и работа в І класа, където всяка седалка е оборудвана с електрически контакт, насочваща се нощна лампа, луминисцентни дръжки на вратите;

●     място за усамотение и работа във ІІ класа с по-удобни седалки и електрически контакт на всяка редица.

Пътниците и мрежата

Услугите, предлагани на борда, са другата силна страна на композицията.

На първо място е информацията за пътниците в реално време. Тя тече по 17-инчови плазмени екрани и отразява следващата спирка, часа на пристигане, връзките и проблемните ситуации.

Трябва да споменем и екраните, по които се излъчват регионални новини, практична, културна и туристическа информация.

Благодарение на сателитна антена, вградена в покрива на композицията, mooviTER ще предложи на пътниците си Wifi мрежа. В рамките на пространството за информация и услуги, на тяхно разположение е и интерактивен компютърен терминал (с достъп до сайтове с информация за транспорта и туризма).

Друга иновация са 15-инчовите дигитални плочи, с които са застлани някои от масичките между срещуположните седалки, позволяващи на пътниците да играят шах, като местят фигурите само с леко докосване с пръст.

Ключовата дума: икономия

Друга голяма новост е осветлението с електролуминисцентни диоди (или LED). Те правят помещенията по-топли и индивидуализирани. Този тип осветление е по-ефективно, от гледна точка на консумираната енергия: LED имат продължителност на живот 60 000 часа – значително повече от класическата крушка. Което представлява икономия от 800 Вт на вагон. Освен това, при mooviTER, червените и белите външни фарове, в краищата на композицията, са заменени с LED-фарове, които се подменят на 30 000 часа, вместо на 1000, както е при класическите.

И последната иновация в областта на комфорта е фотолуминисцентният под с висока степен на резистентност, който има шумоизолиращи свойства. Вратите на командната кабина са с “интелигентни” стъкла SGG Priva-Lite, модифициращи прозрачността така, че само с помощта на прост прекъсвач машинистът може да даде на пътниците видимост към кабината. През остъклението, състоящо се от два стъклени “листа” – безцветен и оцветен, минава филм от течни кристали, който, чрез подаване на електрическо напрежение, може да трансформира остъклението, като го направи непрозрачно.

За външния дизайн на композицията е избрана нова технология, наречена Printsign. Тя заменя досегашната, която създаваше проблеми поради въздушното триене. Иновационната технология удължава срока на живот на облицовката с поне 70%, а полагането й е значително по-лесно заради гъвкавостта на залепващото вещество.

Трябва да се отбележи и въвеждането на система за броене на пътниците, събираща информация за броя на слизащите и качващите се лица.

Посока Бретан

В крайна сметка, mooviTER представлява концентрация на технологии, която ще изненада не един пътник. Съоръженията за комуникация, както и онези, свързани с комфорта, могат да бъдат модифицирани – замислени са така, че да се адаптират към специфичните нужди на клиентите от всеки регион. При желание, някои от тях могат да се използват след това от страна на Регионалните съвети за оборудване на бъдещи регионални влакове.

След предпремиерното си представяне на Иннотранс 2008 в Берлин, mooviTER беше официално показан в Рен, на 10 октомври, в присъствието на Жан-Ив льо Дриан – президент на Регионалния съвет на Бретан, Гийом Пепи – президент на SNCF и Жан-Пиер Фаранду – президент на SNCF - Превози на къси разстояния. Подвижният състав ще влезе в търговска експлоатация в Бретан на 6 декември 2008. Експериментите и изпитанията обаче ще продължат до декември 2009, за да има достатъчно време да се тестват техническите аспекти, както и да се анализира поведението на пътниците.