Българските железници в световните войни

Стефан СТОИЧКОВ

Тази година се навършват 60 години от края на Втората световна война, в чиято заключителна фаза България активно участва, както и 90 години от влизането на страната ни в Първата световна война.

И в двете войни, наред с армията ни, участват и Българските държавни железници. Присъствието на БДЖ е свързано с осигуряване достъпа на войсковите съединения до фронтовете, както и с материалното осигуряване и функционирането на железопътната инфраструктура в териториите, заети от нашите войски - преди всичко в Западните покрайнини, Македония, Беломорска Тракия, Северна Добруджа, но и в по-отдалечени райони. Освен че поемат основните транспортни комуникации, железниците, със съдействието на армията и под командването на общи управления, изграждат нови железопътни трасета (фронтови и вътрешни) и възстановяват онези, засегнати от военните действия и бомбардировките.

През годините на двете световни войни българските железопътни войски, както и редовно мобилизираните железничари от всички служби на БДЖ, макар и с цената на огромно напрежение, осигуряват редовните доставки за армиите ни, действащи на различните фронтове. Построяват стотици километри жп линии с различно междурелсие (1435, 760 и 600 мм) както вътре в страната, така и извън нея и възстановяват още повече километри повредени линии, обезпечавайки изцяло военните комуникации и вътрешния транспорт.

През миналото, както и в началото на настоящото столетие, всички тези събития са описани и анализирани от много известни български автори в специализираните им монографии, посветени на двете световни войни и участието на нашите железници в тях. Затова тук ще се опитаме с помощта на уникалните снимки, които се публикуват за първи път, да отдадем заслужена почит на хилядите знайни и незнайни български железничари, които заедно с колегите си от армията направиха всичко за осъществяването на националните ни идеали, укрепвайки в същото време и авторитета на Българските държавни железници, като един от основните стълбове на нашата държавност.

.:: Начало ::.