GEISMAR: Френски опит и традиция в инженеринга и поддръжката на ЖП инфраструктура

 

Сибила ВЛАЙКОВА

 

Какво в България днес може да привлече една водеща европейска фирма с разностранна дейност в областта на поддръжката и реконструкцията на железопътната инфраструктура? Страната ни е на прага на Европейския съюз – и това важи съвсем буквално за транспортната система. За да прекрачим този праг и да заемем полагащото ни се ключово място като врата на обединена Европа към огромните пазари на Азия, инфраструктурата ни трябва да претърпи важни трансформации и реконструкция. Въпреки конкуренцията на въздушните и автомобилни превози, в европейски мащаб влакът все повече се налага като икономически изгоден, качествен и щадящ околната среда транспорт. В условията на дългогодишния преход у нас, обаче, развитието на железопътната инфраструктура не просто се забави, а бе почти прекъснато. За щастие, с отварянето на пазара за чуждестранно участие, водещи европейски фирми като GEISMAR видяха в България възможности за развитие, технологичен напредък и взаимен икономически интерес.  

GEISMAR не е просто име - марка, а традиция, постепенно утвърждавала позициите си през годините. Нейни основни характеристики са качеството, волята за развитие и обновление и стремежът към все по-широко присъствие на пазара в световен мащаб. Създадена в далечната 1924 г. в Колмар, Франция, фирма GEISMAR се налага постепенно като лидер в инженеринга, технологиите и производството на машини за поддръжка на инфраструктурата. Днес тя има филиали в САЩ, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Испания, Италия и др., където е един от водещите представители на динамично развиващата се железопътна индустрия. GEISMAR полага всички усилия да задоволи изискванията на многобройните си клиенти, като непрекъснато разширява гамата от предлагани продукти и услуги. Дейността й обхваща над 120 държави в целия свят.

Първите официално подписани договори на GEISMAR с българската държава датират от 1974 г. Повече от тридесет години, за нашите железници марката GEISMAR е признак за високо качество на продуктите и услугите.

Стабилното присъствие на компанията на международния пазар и преди всичко, нейните достойнства, признати от клиентите, я правят успешен кандидат-участник в големите проекти за модернизация на българската железопътна инфраструктура и особено в дейностите, финансирани от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Досега участието на GEISMAR в тези обществени поръчки възлиза на около 8 000 000 EUR.

За нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ GEISMAR до този момент е доставила машини за обновяване на пътя, както и 15 специализирани мотриси за инспекция и ревизия на контактната мрежа.

Никой не крие, че у нас електрификацията на жп инфраструктурата не е добре развита и поддържана, което води както до финансови загуби, така и до оперативни неудобства. Точно в този контекст и поради нуждата от бързо възстановяване и развитие на тази инфраструктура, с оглед скорошното ни присъединяване към общоевропейската транспортна система, интересът и присъствието на GEISMAR в България са навременни, необходими и взаимно изгодни.

С натрупания през годините опит и стабилните си позиции на международния пазар, фирма GEISMAR възнамерява да се включи в големите проекти за реконструкция и модернизация на контактната мрежа. Участието й ще върви в посока на осигуряване на финансов кредит, инженеринг и техническа помощ.

Реконструкцията на инфраструктурата е необходима поради влошеното състояние на контактната мрежа, увеличения брой на авариите, оскъпената поддръжка и потенциалната опасност от намаляване сигурността на превозите. Действащите съоръжения са на повече от 30 години, при нормална продължителност на живот за този тип съоръжения 25 години, а детайлите им все още не са сертифицирани според европейските изисквания. Официалната позиция на ръководството на Националната компания „Железопътна инфраструкура“ е, че „... наложителна е основна подмяна на елементната база на контактната мрежа с цел привеждането й в съответствие с европейските стандарти, повишаване на нейната безотказност и намаляване дела на средствата за нейното поддържане, включени в инфраструктурните такси, заплащани от железопътните оператори“.

Поради местоположението им извън трансевропейските коридори, реконструкцията на някои железопътни линии в страната ни може да бъде финансирана единствено чрез кредити, които GEISMAR би могла да осигури. Намерението на френската фирма е да реализира пълен инженеринг по проектите, който включва проектиране, доставка, инсталация, осигуряване на запас от резервни части, съвместен мониторинг, инспекция, обслужване и предаване на изпълнителска документация.

В заключение бихме можем да обобщим, че на съвременния етап, GEISMAR е един от най-изявените представители на европейските практики и стандарти в областта на изграждането и поддръжката на железопътната инфраструктура. На прага на пълноправното ни членство в ЕС, сътрудничеството на българската железопътна икономика със световни фирми от такъв ранг е гаранция за успешно присъединяване на България към транспортната система на обединена Европа.


.:: Начало ::.