Немският опит в помощ на българските железници

Мая ЙОРДАНОВА

Партньорството между българските и немските железници е със солидни традиции. Федералното правителство в Берлин не само оказва значителна помощ за реформите, но и финансира консултантски услуги, свързани с европейското хармонизиране на нормативната ни уредба за институционално реформиране и преструктуриране. Опитът на Германските железници (DB) се прилага и при лицензирането на превозвачите за допускането им до железопътната инфраструктура, в методиката за формиране на цените за използване на железния път, в нормите и системите за управление, в безопасността на движение. Това отново беше припомнено по време на официалната визита на министъра транспорта Петър Мутафчиев, направена в края на февруари във Федералната република.

Непосредствено след разговорите с Волфганг Тифензее, федерален министър на транспорта, строителството и благоустройството, представителите на фирмата "Вибе" заявиха, че възнамеряват да участват в търговете за проекти в областта на железопътния транспорт. От "РВЕ Солюшънс" пък проявиха интерес към тунелното строителство. Министър Мутафчиев обясни, че до края на 2009 г. софийското метро ще бъде продължено до летището. Независимо, че голяма част от него ще е над земята, там където то преминава в подземни тунели, ще трябва да се изгражда сигнализация – сфера, в която "Вибе" е сред водещите в света. Беше представена и подробна информация за състоянието на тунелите по Трета линия (София - Карлово – Бургас и Карнобат – Синдел), където е необходима значителна инвестиция. Само за Карнобат – Синдел тя е около 6 млн. лв. „Вибе” е сред големите немски компании, с традиции в железопътното строителство. Построила е почти цялата северна част от мрежата на "Дойче бан” и опитът й ще е полезен за България. Създаването на повече смесени дружества между български и немски фирми би обогатило сътрудничеството между страните ни, съгласиха се двамата министри. Равностойното партньорство в тях е много важно, подчерта Петър Мутафчиев, тъй като в повечето случаи досега българските специалисти извършват само подизпълнителска дейност. Волвганг Тифензее пък постави въпроса за необходимостта от по-голяма яснота и прозрачност при провеждането на търговете у нас. Ползотворни контакти са установени между НК ЖИ и централата на DB в Берлин. През миналата година български експерти са посетили инфраструктурното предприятие DB NETZ AG за да се консултират по проблемите на ценобразуването, експлоатацията на инфраструктурата и новата европейска организация на железопътните оператори. Подробно е разгледан и въпросът за достъпа до железопътната мрежа, конкурентната среда и условията, при които работят немските и европейски жп оператори. Те са обединени в сдружението RNE, където основен принцип е рабоата “на едно гише”. Всеки член на сдружението обслужва равнопоставено клиентите и от името на останалите железници. Германия е водеща страна в това отношение, като най-голям е приносът и в организацията и формирането на единното европейско железопътно пространство.

Според генералния директор на НК ЖИ Димитър Гайдаров, немският опит ще е полезен и за предстоящето концесиониране на големите български гари по схемата публично-частно партньорство. При всички срещи се подчертаваше, че, макар и досега да не е прилагано масово, то бързо ще навлезе у нас. Рационални и ефективни са немските методи, използвани при привличането на частните капитали, и в България те могат успешно да се прилагат за поддържането на големи гари като софийската, пловдивската, русенската, или варненската. НК ЖИ е потърсила сътрудничество с DB и в областта на формирането и събирането на инфраструктурните такси. Изводът от досегашната съвместна работа е, че моделът е работещ и подходящ за българските условия.

Решаване проблемите на граничните преходи, постигане на оперативна съвместимост на железниците, информационните системи и системите за управление и комуникации, също са области, в които българските специалисти ще продължават да усвояват постигнатото от немските им колеги. В централата на DB - многоетажен небостъргач от стъкло и метал, разположен до едни от най-модерните архитектурни комплекси на обновяващата се федерална столица - “Сони център” и “Потсдамер плац”, ръководствата на двете железници се разбраха със съвместни усилия да се стимулират транзитните каргопревози от Германия, през България, към Близкия Изток. Изпълнителният директор на БДЖ Олег Петков съобщи, че се създава смесена работна група, която започва работа върху нови проекти. Обсъдиха се и някои от трасетата, които страната ни ще може да предостави за осъществяване на комбиниран транспорт. В това отношение вече са направени първите сполучливи стъпки. И министър Мутафчиев, и Олег Петков посочиха като положителен пример на сътрудничество влака между Кьолн и Халкали, по маршрута Свиленград – Русе разпределителна, който според тазгодишното разписание се движи регулярно пет пъти седмично. Положителна бе и оценката за превоза на товари между Пирдоп и Олен, в Белгия, през Драгоман. Те се извършват регулярно, четири пъти седмично. Високо се оценява съвместното участие в комисия “Качество” към UIC, която е разработила наръчника за управление на качеството “ЮМИКОР” – Коридор 4, свързан с превоза на медни аноди по същия маршрут.

По време на разговорите с Хартмут Медорн, председател на Управителния съвет на DB, бяха отбелязани положителните резултати от двустранното споразумение, касаещо логистиката и използването на товарния подвижен състав на немските железници при превоза на готови детайли и възли за износ на хладилна техника, производство на “Либхер”, за Централна и Западна Европа. Същата беше и реакцията по проекта за превоз на автомобилни части на Форд с комбиниран влак от вагони “каса мобили” от Кьолн до Кьосекьой в Турция.

Две експертни български групи отново ще посетят DB, за да проучат и приложат у нас опита на колегите си в преструктиране на енергийното и телекомуникационното стопанство. Най-актуален продължава да е проблемът за самофинансирането, който обаче трябва да се изясни преди НК ЖИ да пристъпи към обособяване в самостоятелни дружества на електропроизводителното и телекомуникационното си поделения.

Юбилейната 500-на мотриса “Дезиро Класик” потегли в деня, когато българската делегация посети централата на “Сименс” в Крефелд-Юрдинген. За нас, най-доброто възнаграждение са доволните клиенти, обяви по време на тържеството по този повод Фридрих Смаксвил, член на Управителния съвет на сектор „Транспортни системи” – Сименс, в присъствието на Петър Мутафчиев и Оливер Витке, транспортен министър на Северен Рейн – Вестфалия.

Дизеловите мотриси „Дезиро” добиват популярност най-напред в Германия. Използват се не само от DB, но и от фохтландските, калгрундските, лаузицските железници, а също от Северозападните железници и Железниците на провинция Хесен. Освен у нас, в Европа влакове от този тип оперират в Дания, Австрия, Унгария, Румъния и Гърция. Досега „Сименс е получил поръчки за повече от 550 мотриси „ДезироКласик” на обща стойност 1,2 млн. евро. По случайност, петстотната от тях трябваше да отпътува за страната ни. Тя е и осемнайстата поред от българската доставка по сключения през миналата година договор. Други 25 „Дезиро”, но вече с електрическа конфигурация, също ще бъдат произвеждани за България.

Освен това “Сименс” предоставя за една година безвъзмездно на БДЖ да експлоатира последния си модел най-модерен четирисъставен локомотив (повече за него - вж.на стр. 40). Замисълът е такива машини да обслужват релации като Германия Турция например, след като се постигне пълна оперативна съвместимост в националните администрации, през чиято територия ще се преминава. Машинистите, които ще ги управляват, ще притежават специална квалификация. Ако българските железници останат удовлетворени от работата на локомотива в нашите условия, ще се обмисли и закупуването му. В момента, в оборудваното с най-съвременни технологии хале на „Транспортни системи” – Сименс, се изпълняват и няколко поръчки за Испания, Англия и САЩ. Това са високоскоростни влакове за 300 км/ч, чиято аеродинамична форма и лукс все още е само в мечтите на българския пътник.

Проектите предвиждат в средата на тази година да се създаде смесено дружество между БДЖ и „Сименс”, ако разбира се докаже, че то ще е икономически ефективно, съобщи Стоян Нешев, изпълнителен директор на „Сименс” - България. Има идеи по-късно то да прерастне в регионален център за поддръжка на произвеждания от концерна подвижен състав, опериращ на територията на Балканите.

.:: Начало ::.