От главния редактор

Европа на железниците

Известно е, че продължаващото увеличаване на автомобилния трафик в Европа създава сериозни инфраструктурно-капацитетни и екологични проблеми. В средносрочен план природната среда и пътищата няма да могат да понесат нарастващия автомобилен трафик. Затова и европейската политика в сферата на транспорта е насочена едновременно към постепенна либерализация, логистична макрорегулация и интернализация на външните разходи, а видимият резултат от нея е приоритетното развитие на комбинираните превози и високоскоростната железница.

В Брюксел не крият, че дългосрочната цел на ЕС в транспортната област е възстановяване на равновесието между различните видове транспорт, така че континентът да разполага с интероперативни и модерни железници, притежаващи двуцифрен (примерно 20%) дял на транспортния пазар. В това отношение особени надежди се възлагат на железниците на новите страни членки и кандидатки, които по правило имат по-висок пазарен дял в областта на товарните превози. В България обаче през последните петнайсет години пазарният дял на железниците в товарните превози спадна от 20% на малко повече от 10% (в пътническите превози той е около 4%). И, ако искаме да сме в крак с европейските тенденции, това съотношение задължително трябва да се промени в полза на българските железници. В последните години усилията на транспортното министерство, както разбира се и на БДЖ, са насочени тъкмо в тази посока. Последното доказателство е наскоро представеният проект за Национална транспортна стратегия, в която на българските железници се отделя специално място.

Създаването на обединено европейско транспортно пространство, позволяващо трансгранични превози при високо качество на обслужване на клиента, извежда на преден план превозите на товари на средни и дълги разстояния, където предимството на железниците пред автомобилния транспорт е очевидно.

В този смисъл проектът за национална транспортна стратегия слага края на мита, че България може да се интегрира успешно в трансевропейската транспортна мрежа, разчитайки само на своя парк от товарни автомобили или пък само на шосетата, с които разполага. Истината е, че пътят към това минава през радикалното обновяване на железопътната ни инфраструктура и подвижния жп състав, което да позволи постигането на далеч по-високи от досегашните скорости (включително и на товарните влакове), както и предоставянето на качествени услуги, способни да привлекат повече пътници и товари към железниците. Това е и начинът България реално да се възползва от ключовото си геостратегическо положение в региона, както и да си извоюва достойно място в нова и обединена Европа. Която, освен всичко друго, е и Европа на обединените железници.

Инж. Тодор Кондаков
Главен редактор

.:: Начало ::.