ISSN 1310-683X
 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE

ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

СЪБЕСЕДНИК 


НАБЛЮДАТЕЛ 

ФИНАНСИ 

АНАЛИЗИ 

АРХИВ 
•2005• <<2>> 

брой 3 / 2005
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ИНФРАСТРУКТУРА


 СТРАТЕГИЯ

 ЕКСПРЕС МАГАЗИН

 БАЛКАНИТЕ

 ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

 РЕДАКЦИЯ

Le Rail
Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE

Krassimir Angelov, M. Eng. Sc.:
Boosting the Economic Performance of Railway Transport


Nikolay Vassilev, Deputy Prime Minister:
Bulgaria Follows a Priority Policy on Railways


© 2005 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1080 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84