Партньорска подкрепа за българското транспортно образование

Яна КРУМОВА

 

Във Френския културен институт в София, на 8.02.2007, беше представена нова програма за финансиране на обучение на български студенти във Франция. Стипендиите се отпускат само на наши студенти, които желаят да продължат инженерното си образование в областта на железопътния транспорт във френски висши учебни заведения. Инициативата е съвместно дело на френското Министерство на външните работи, групата ALSTOM, френския национален жп превозвач SNCF, управителя на парижкото метро RATP и университетите INSA (Лион) и Supélec.

 

Г-н Ив Сен-Жур, посланик на Република Франция у нас, откри представянето, очертавайки както перспективите, така и предизвикателствата, свързани с железопътния транспорт и в частност – с инфраструктурата, при пълноправното членство на България в Европейския съюз. Страната ни може да се справи с тези предизвикателства благодарение на еврофондовете, но за това са необходими подготвени кадри в бранша. “Евросъюзът е и състезание и от особена важност в него са не само техническите средства, но и административните компетенции”. Основната функция на обучението на български студенти във Франция е именно придобиването на административна компетентност – “за да можем по-добре да осмислим европейското пространство”.

 

Единият основен инициатор на програмата – групата Alstom, беше представен от г-н Тома Лишко, директор Човешки ресурси в Alstom и отговорник на програмата за стипендии. Той очерта разнообразната гама от продукти и услуги, предлагани от френския гигант в областта на жп транспорта. Дейността на вторите в света производители на подвижен състав е съсредоточена най-вече в Европа – и като клиенти, и като производство.

 

Като непосредствени приоритети пред фирмата г-н Тома Лишко посочи все по-голямото повишаване на скоростите на движение (за пример – новият TGV Est по линията Париж - Страсбург достига скорост от 320 км/ч) и разширяването на оперативната съвместимост между железниците в Европа.

 

Програмата за стипендии бе подробно представена от г-н Юбер Гишарус, аташе по университетското и научното сътрудничество. Той подчерта, че ключовата дума за проекта е “партньорство” – както във финансирането, така и в практическата му реализация. От възможността ще могат да се възползват само български студенти, които вече са придобили степен “бакалавър на инженерните науки” (в Технически университет - София и Варна или във ВТУ “Тодор Каблешков”). След двегодишно обучение във френските университети INSA и Supélec те ще получат френска магистърска диплома за инженери. Предвиждат се и практически стажове в трите предприятия партньори – Alstom, SNCF и RATP. При нужда, на кандидатите ще бъде осигурено езиково обучение във Френския институт в София. Отпусканата стипендия възлиза на 12 хил. евро годишно на човек.

 

Г-н Жан-Клод Ебел – съветник по туининг проекти между френското и българското транспортно министерство и член на Дирекция “Координация на програми и проекти” към Министерството на транспорта, подчерта особено важната роля на европейските фондове (кохезионен, структурни, ИСПА) в развитието на българската инфраструктура и на икономиката като цяло. За периода 2007 - 2013 се предвижда от тези фондове да бъдат отпуснати 2 млрд. евро. Но, както подчерта той, Европа не слага просто така пари на масата, за да разполага всеки свободно с тях. Все повече се налага нуждата от административно подготвени кадри, които да представят успешни проекти и да имат необходимата подготовка за усвояване на отпуснатите средства. Според г-н Ебел, европейското членство е културна революция за българските му колеги и целта на финансираната програма е да създаде кадри не само с добро техническо, но и с европейско административно образование на най-високо ниво.

 

Изказването му беше подкрепено от г-н Патрик Лукевич – представител на френското Министерство на транспорта и постоянен съветник по Проекта за безопасност и оперативна съвместимост на железопътния транспорт. В заключение, г-н Лукевич подчерта, че България има фантастичен транспортен потенциал да стане една от главните транзитни страни в Европа.

 

Партньорството между България и другите страни членки на ЕС има много измерения и освен предимства, то носи много предизвикателства за административния капацитет на нашите управленски кадри. В този смисъл образованието с доказано европейско качество е основен фактор за успешното ни икономическо развитие, а партньорските програми в тази област са надеждно средство за постигане на бъдещ просперитет.


.:: Начало ::.