Железниците във фокуса на форума по транспорт и логистика

Магдалина ДЕЛИЕВА

 

Първото издание на международното изложение “Транспорт и логистика” беше организирано от Агенция Булгарреклама и БТП ООД, под патронажа на Министерството на транспорта. То се проведе от 13 до 17 февруари 2007 в Интер Експо и Конгресен център - София. На площ от 3000 кв.м се събраха над 120 преки участници и представители на утвърдени български и чуждестранни фирми от 18 държави – Франция, Германия,Чехия, Австрия, САЩ, Италия, Холандия, Япония, Испания, Великобритания, Гърция, Финландия,Турция, Русия, Полша и др. Те представиха новостите в спедиторските и логистичните услуги, международния и вътрешния транспорт, складовата техника и оборудване, специализираните транспортни средства и транспортната информатика. Иновациите в транспорта и логистиката на най-утвърдените в бранша компании бяха представени в четири тематични групи:

 

● Спедиторски и логистични компании за международен и вътрешен транспорт. Сред тях бяха Шенкер, Ренус България, СО МАТ, Савино дел Бене, Юнимастърс Логистик, Юроспийд, DSV Group - Вектра и Корса Логистикс, Експо Логистик, Адванс транспорт, Експрес-Интерфрахт, Транспрес, Еуроспед, Рубишипс, Ди ейч ел, Български пощи и др.

 

● Складова техника и оборудване. Сред участниците тук бяха Евромаркет, Киров, Мотокар Сервиз, Терра България, Ар Си Лимитид, Вени и Ко, Джи Ти Ти, Сторакт, Интеса и др.

 

● Специализирани транспортни средства – тук своето ново производство бяха изложили Ивеко, Порше България, Еврокамион, Волф, Скелит (представител на Войт турбо) и др.

 

● Транспортна информатика. Участниците в тази тематична група: Оптимал, ЕСД, Баркод системи България, GPS България, Унисофтуер и др. запознаха посетителите с интегрирани информационни системи и съпътстващите ги модерни технически решения.

 

Свои щандове на изложението имаха и Министерството на транспорта, ВТУ “Тодор Каблешков”, ТУ - София и УНСС.

 

Паралелно с изложението, на 13 и 14 февруари, се проведе научно-техническа конференция “Транспортна инфраструктура и транспортно-логистични системи”. Тя беше открита от зам.министъра на транспорта Красимира Мартинова. Доклад за приоритетите на транспортната инфраструктура и транспортно-логистичните системи в България изнесе министърът на транспорта Петър Мутафчиев, който бе и патрон на конференцията. Той посочи, че изграждането на мрежа от логистични центрове у нас трябва да е съобразено с товаропотоците, местоположението спрямо основната пътна мрежа и достъпа до жп мрежата. Според него, бъдещото развитие на интермодалната транспортна система и по-високото качество на товарните транспортно-логистични услуги изисква: подобряване на техническите, технологичните и експлоатационните параметри на терминалите, изграждането на нова и реконструкцията на съществуващата инфраструктура за интермодални терминали, както и модернизация и електрификация на жп връзките към морските и вътрешноводните пристанищни терминали. Специално внимание министър Мутафчиев отдели на перспективите пред бъдещия интермодален терминал в София и изграждането на такива терминали в Пловдив, Димитровград и Русе, а също на жп връзката Русе - Варна.

 

На свой ред, председателят на Българска стопанска камара Божидар Данев подчерта, че ако не бъдат взети радикални мерки за подобряване на транспортната инфраструктура, ще бъде спряно развитието на националната икономика. Той посочи, че сред основните проблеми в сектора е лошото състояние на жп мрежата, както и отчайващата липса на подвижен жп състав, за да бъдат изпълнени вече подписаните договори за превоз на товари.

 

Още по-остра беше критиката към сегашното състояние на железниците на председателя на Националното сдружение на българските спедитори Георги Минчев, според когото транспортната система у нас изостава с десетилетия, а някои елементи от нея – например жп секторът, са “напълно” деградирали. Той смята, че буквалното превеждане на нормативните актове на страните от ЕС и автоматичното им прилагане у нас е сериозен проблем за България.

 

Мария Чакърова, която е директор в НК ЖИ и отговаря за стратегията на компанията, посочи, че пред нея в момента стоят два основни приоритета. Единият е развитието на жп инфраструктурата като модална част от европейската инфраструктура и привеждането на жп магистралите у нас в съответствие с техническите изисквания на ЕС. Съгласно секторната програма, е изработен проект за изграждане и модернизиране на жп инфраструктура за периода 2007-2013. Той е на стойност 988 млн. евро и обхваща 6 основни линии, като финансирането ще бъде от кохезионните фондове на ЕС. Другият основен приоритет пред НК ЖИ е изграждането на интермодални терминали. През януари са определени ключовите места за изграждането на такива терминали, като приоритетни са тези в София, Варна, Бургас, Русе и Пловдив

 

Особен интерес предизвика докладът на Пенчо Попов, директор на ЦПТП в БДЖ ЕАД. В него той посочи, че развитието на комбинираните превози е приоритетна задача за националния жп превозвач. Според него, в големия обем на автомобилните превози, осъществявани през България, се крие значителен потенциал за развитие на комбинирани автомобилни и жп превози. За да се стимулират те, от 1 януари т.г. се прилага специална тарифа за инфраструктурните такси, като блок-влаковете от контейнерни вагони се таксуват преференциално. Попов подчерта, че БДЖ реално може да използва само половината от притежаваните от дружеството контейнери. Той посочи, че БДЖ не може да предостави на клиентите си услуга “от врата до врата” поради проблеми с терминалите. В момента дружеството извършва вътрешни комбинирани превози на варовик от Аспарухово до Раднево. БДЖ залага особено на превозите от пристанищата към вътрешността на страната (например Бургас - Филипово, където има интермодален терминал). Приоритет номер едно за дружеството обаче са транзитните превози, макар че поради съществуващите проблеми, част от клиентите предпочитат да минават през Сърбия, а не през България.

 

Тревожно прозвучаха думите на доц. Филип Тодоров от УНСС, според когото липсва всякаква политика при определяне географското положение на логистичните центрове у нас. Според него, би било добре ако страната ни комбинира изграждането на интермодални терминали и логистични центрове в един комплекс, като преди това се изясни дали оценката за местонахождението им ще бъде само на правителството или само на браншовите компании. На опасното ни изоставане в тази сфера беше посветен и докладът на Георги Петков от Балканския интермодален център, с показателното заглавие “България – транспортен център или остров на Балканите”.

 

За международна интеграция при обучението на кадри за транспортната система говори ректорът на ВТУ “Тодор Каблешков” доц. Ненчо Ненов.

 

Полезен опит и приоритети споделиха и двама чуждестранни лектори – Роман Срп, вицепрезидент на Чешката асоциация за интелигентни транспортни системи и услуги, и Джеймс Лилий от британската фирма Алиан Текнолоджи.

 

Двете пленарни заседания на конференцията бяха ръководени от Кирил Ерменков и Васил Рангелов. В заключителната дискусия зам.-министърът на транспорта Красимира Мартинова очерта поставените на конференцията ключови въпроси, свързани с бъдещето на транспортния сектор у нас.


.:: Начало ::.