Транспортната политика интегрира усилията на парламент и правителство

Мая ДИМИТРОВА

Новата транспортна политика на Европейската комисия цели възстановяване на баланса между видовете транспорт, развитието на интермодалните превози, подобряване на качеството на услугите и на безопасността. Съживяването на железниците е в основата на европейската концепция, която ще се осъществява до 2010 г. Това изтъкна председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения проф. Йордан Мирчев на последното й редовно заседание, проведено съвместно с ръководството на Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 16 февруари. С него официално беше обявено началото на обществената дискусия, свързана с политиката и стратегията за развитие на отрасъла до 2015 г. Тя ще потърси мненията и на специалистите в по-големите транспортни центрове на страната, където ще се организират поредица от дебати, съобщи проф. Мирчев.

Сегашната европейска позиция твърдо застава зад виждането да се овладее монополът и се постигне равновесие между различните видове транспорт. Опасенията са, че ако не се вземат своевременни мерки делът на железниците през 2010 г. ще спадне до 7%. Това поставя

Нови предизвикателства пред страната

които Йордан Мирчев дефинира като повишаване на конкурентноспособността на родния транспорт, значително подобряване качеството на транспотната услуга, очертаването на ясни и еднакви правила за всички подотрасли и по-ефективна практическа реализация на одобрените инфраструктурни проекти. Анализите показват тревожно задълбочаваща се тенденция на структурата на транзитните товари, преминаващи през страната ни. Само 10% от тях се превозват с железници, 5% преминават през българските пристанища, докато по-голямата част (около 85%) се транспортират по шосетата. В същото време, изключителен конкурентен натиск за регионално преориентиране на товарните потоци оказват северната и южната ни съседки, беше отбелязано по време и на двете презентации, направени от председателя на транспортната парламентарна комисия, и на министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Министърът увери, че до края на май правителството ще приеме националната стратегия, включваща както транспортната, така и енергийната и екологична визия до 2015 г. С нея ще бъдат потърсени най-ефикасните мерки, с които да се преодолее опасността основните транспортни потоци в бъдеще да се преместят и започнат да заобиколят страната ни, което би намалило историческото й геополитическо значение на Балканите.

Според последното проучване на консултантската група „Индъстри Уоч”, причината за подобна опасност е

Липсата на добра инфраструктура

което безспорно е пречка за нормално развитие на икономиката. Като потвърждение, може да се посочи и една от тенденциите, очертани в презентацията на Йордан Мирчев „Транспортна политика и интегрирането на България в трансевропейската транспортна мрежа”. Румъния планира и осъществява транспортната политика в региона главно по направлението на коридор N4: Констанца – Букурещ – Унгария. Благодарение на вече усвоените мощности и модерни технологии, основното пристанище на северната ни съседка ще достигне 100 млн. т. годишно усвоени товари. Трите му терминала обработват четири пъти повече контейнери от Варна. За да увеличат транспортния капацитет по това направление, румънските железници осъществяват амбициозна програма, предвиждаща модернизирането на 1000 км. железен път. Инвестициите, които ще се усвояват, са за около 5 млрд. евро. През първия етап основните проекти ще се изпълнят до края на 2007 г., а през втория - между 2007 и 2009 г. По този начин северното крило на четвърти коридор между Унгария и Румъния ще стане завършена съвременна технологична система - с модернизирана жп и пътна инфраструктура, пристанище с голям капацитет, терминал за комбинирани превози и европейски технологии. Гърция също усилено изгражда направлението Солун – Александропулис и отделя значителни средства за модернизирането и изграждането на нова жп мрежа. Според председателя на парламентарната транспортна комисия , за да устои на изброените предизвикателства, България трябва да акцентира на седем основни проектни пакета, които успешно ще интегрират транспортната й система към тази на ЕС.

.:: Начало ::.