Атракционните пътувания по линията Димитровград - Подкова

Инж. Димитър ДЕЯНОВ

Оказва се, че тази част от нашата главна линия № 4 силно привлича вниманието на чуждестранните туристически групи и приятелите на железниците, които вече втора година, при посещенията си в България, заявяват атракционни пътувания там. Няколко са причините за проявения интерес: разнообразният профил на линията, липсата на електрификация (няма контактна мрежа), извънредно красивият район, през който е прекарана (почти 16 км покрай язовир "Студен кладенец"), импозантните скални образувания и тунелите, високите мостове (над река Върбица), елегантно изградените подпорни стени, някои приемни здания и пр.

Първото атракционно пътуване по линията Димитровград - Подкова се проведе с възстановения за движене със собствена сила бързоходен парен локомотив 01.23 и 4 пътнически вагона (В4) на 8 юни 2004 г. (Димитровград - Подкова - Момчилград) и на следващия ден връщане (Момчилград - Димитровград). Групата, водена от австрийския туроператор Маркус Рабанзер, в състав около 40 любители на парната тракция от Германия, Англия, Австрия, Белгия, Испания, Холандия и др., не криеше удоволствието си от великолепните условия при провеждането на фотосесиите, които бяха осигурени от персонала на атракционния влак и в съчетание с хубавото време и красотата на природата допринесоха за многото снимки, направени от участниците в пътуването.

Това първо пътуване ни помогна да доуточним организацията при подготовката на следващите атракционни влакове, специално за линията Димитровград - Момчилград - Подкова. Още през март 2005 г. закупихме един вагон качествени донбаски въглища, който беше стациониран в Локомотивно депо Димитровград, за зареждане на парните локомотиви.

Заявеното за 16 май 2005 г. атракционно пътуване в участъка Димитровград - Момчилград от туроператора Н. Добин обаче не се състоя, заради повреда на локомотив 01.23, която не беше своевременно отстранена в Локомотивно депо София.

Междувременно, през 2005 г. в Съвета на директорите на БДЖ ЕАД беше внесено необосновано предложение (вероятно от противниците на атракционните пътувания), което след това излезе и като решение: маршрутите на атракционните влакове, возени от парни локомотиви, да не са по-дълги от 50 км. Това предизвика моменталната негативна ответна реакция на туроператорите. Така, само Маркус Рабанзер свали от плана си 10 заявени атракционни пътувания в България, включително и по линията Димитровград - Подкова. Загубата е очевидна, защото освен наема за подвижния състав, клиентите заплащат твърде добре и всеки изминат километър от атракционните влакове, което носи значителни приходи за БДЖ ЕАД.

На 27 юни 2005 г. пуснах обоснована докладна записка до изпълнителния директор на БДЖ ЕАД (вх. № 05-05-27), с предложение горното нецелесъобразно решение да бъде отменено, но тя остана без резултат. Едва в началото на октомври 2005 г., като "изключение" се издейства, за следващия туроператор Гюнтер Очко, атракционните пътувания да се проведат по цялата линия от Димитровград до Подкова.

Въпросните пътувания се извършиха на 12 октомври 2005 г. с локомотив 15.215 и 2В4 серия 2937+4G2 серия 150, от Димитровград до Подкова и на другия ден (13.10.2005 г.) връщане, а на 14 октомври 2005 г. с локомотив 16.о1 и 2В4+4G2 серия 150+1Е4 серия 536, от Димитровград до Момчилград.

Те показаха, че все още има какво да се направи по организацията на провеждането им и най-вече по детайлизиране на договорите с клиентите, защото това все пак са отскоро утвърдени специални пътувания и взаимоотношенията ни трябва да са точно регламентирани.

И през 2006 г. ще има атракционни пътувания. Специално за линията Димитровград - Подкова е изработен проектосписък за местата на фотосесиите, който предстои да бъде разгледан и утвърден, за да залегне като неразделна част от договорите с клиентите за този участък. Така ще бъдат точно регламентирани задълженията на персонала, обслужващ атракционните влакове, и размерът на услугата (броя на фотосесиите), заплатена от туроператорите.

Надявам се, че поетият в БДЖ ЕАД от няколко години насам курс към усъвършенстване и увеличаване на твърде доходоносните атракционни пътувания ще продължи. Надявам се също да продължи и обогатяването на музейната колекция с действащи локомотиви и вагони, които при участието си в атракционните пътувания за късо време възстановяват средствата, изразходвани за привеждането им в експлоатационна готовност.

.:: Начало ::.