Европейската банка ще финансира румънските железници

Никола СТАНЕВ

През последните години нараства броят на проектите в румънския транспортен сектор, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Наред с крупните суми, отпуснати за възстановяване на щетите, нанесени на инфраструктурата от големите наводнения през лятото на 2005 г., банката възнамерява да окаже специална подкрепа на железопътната компания за товарни превози CFR Marfa, както и на CFR S.A., която управлява румънската железопътна инфраструктура. От 1997 г. (когато финансира първия си железопътен проект в Румъния) до края на 2005 г., ЕБВР е инвестирала в транспортния сектор над 300 млн. евро.

Според, ръководителката на местния клон на банката Хилдегард Гацек, съгласно приетата през 2003 г. стратегия за нейните инвестиции в транспортния сектор на Румъния, от приоритетно значение е нарастване участието на частния бизнес чрез комерсиализацията и приватизацията на оперативните активи, публично-частното партньорство (включително предоставянето на пътища и жп линии на концесия) и т.н.. Специално за сферата на железниците, Хилдегард Гацек напомня, че планът за тяхното преструктуриране и разделянето на CFR на пет отделни компании, което стартира през октомври 1998 г. е бил съгласуван с ЕБВР. Според нея, разделянето на железниците е породило необходимостта от нови административни структури и, в същото време, е показало ясно слабите места и недостатъците в работата им, както и начините за тяхното преодоляване.

Гацек отбелязва, че в последната година преди присъединяването си към ЕС, Румъния трябва да развива своята транспортна инфраструктура в съответствие със стандартите и директивите на съюза, както и, че има редица сфери в които проектите, финансирани от ЕС, се нуждаят от определени подобрения.

Занапред ЕБВР възнамерява да отделя повече внимание на частните инфраструктурни проекти (като например този за терминала за шлепове в Констанца), на концесиите (летище Отопени, или букурещката жп гара Норд), проектите в сферата на публично-частното партньорство (пътните магистрали, околовръстното шосе на столицата Букурещ, пристанищните терминали) и приватизациите (тук отново се споменава столичното летище Отопени, както и товарният жп превозвач CFR Marfa). Що се отнася до проектите в публичния сектор, те ще получават финансова подкрепа от ЕБВР само ако се вписват в изискването на банката за сериозни реформи в тази сфера. Така, през миналата 2005 г., банката реши да финансира два крупни обществени проекта в транспортния сектор. И двата са свързани с изграждането на важни компоненти на националната инфраструктурна система – съответно пътната и железопътната мрежа. Освен това ЕБВР ще финансира компанията, управляваща железопътната инфраструктура – CFR S.A., като средствата ще бъдат предназначени за повишаване ефективността на дейностите, извършвани от компанията и обучаване на персонала в бизнес-планиране и управление, съобразно стандартите на корпоративното управление и пазарното бизнес-поведение. Както винаги, банката ще държи особено проектите да включват и необходимото технологично обновяване.

.:: Начало ::.