Русия залага на логистичните центрове

Никола ПЕТРОВ

Българско геополитическо дружество

През октомври, в рамките на конференцията „Контейнерните превози в Русия и ОНД”, съветникът на руският транспортен министър Рашид Хусейнов представи новата геоинформационна „Система за мониторинг на транспортната инфраструктура”. Очертаната в нея нова структура на логистичните центрове трябва да доведе до значително нарастване обема на товарния транзит през територията на страната, както и да гарантира баланса в обработката на товари в основните транзитни центрове.

Според руските транспортни стратези, прокарвайки нови транзитни пътища, Русия би могла да помогне на водещите икономики в света значително да съкратят транспортните си разходи. В тази връзка си струва да напомним, че само товарооборотът между САЩ и държавите от Азиатско-Тихоокеанския регион се равнява на един трилион долара (или 14 млн. контейнера) годишно.

За осъществяването на тази амбициозна цел, Москва планира в максимално кратки срокове да създаде високотехнологичен транспортно-логистичен отрасъл, чиито основни елементи трябва да станат мултимодалният транспорт и съвременните логистични терминали. Анализирайки основните направления на товаропотоците, Транспортното министерство посочва и основните „точки на логистично развитие”. В рамките на тази система, в Русия ще бъдат изградени 15 ключови логистични центрове („хъбове”). Системата ще се гради върху възприетия на Запад принцип „hub and spoke” и максимално ще съдейства за привличането на транзитни товари от Европа за Азия и обратно. В най-скоро време такива центрове ще станат Калининград, Мурманск, Санкт Петербург, Москва, Новоросийск, Архангелск, Нижни Новгород, Волгоград, Астрахан, Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и Находка. Около тези логистични „хъбове” ще функционира система от локални логистични центрове.

Първият етап от проекта ще включва изграждането на четири „хъба”, нуждата от които се оценява като най-голяма. Става дума за морските пристанища Новоросийск, Мурманск и Владивосток, както и за Москва, които вече са стигнали тавана на своята пропусквателна способност. Предвижда се в рамките на московския „хъб” да се изгради Централен околовръстен път с дължина около 440 км. Основната цел е извеждането извън територията на Москва на товарните терминали, като на новата околовръстна магистрала се предвижда изграждането на 11 мега-логистични центрове. До 2010 в този проект ще бъдат вложени 1 млрд. долара, които ще бъдат възстановени за около 20 години.

В пристанище Новоросийск се предвижда изграждането на четири нови терминала и временни складове, както и на втори железопътен подход в Цемеския залив, като ориентировъчната стойност на проекта е 3,6 млрд. долара.

В Мурманск (където годишният товарооборот в момента е 21 млн. тона и се очаква ръст с 10-15% годишно) се предвижда изграждането на два терминала в самото пристанище, както и на нова петролна база (включваща и нефтопреработвателен завод, който през 2010 ще преработва по 26 млн. тона годишно) по западното крайбрежие на Колския залив. От ключово значение за развитието на мурманското пристанище ще бъде изграждането на нов железопътен участък с дължина 27 км (Мурманск-Лавна). Стойността му е 256 млн. долара, а въпросът за построяването му вече е съгласуван с ОАО РЖД.

В рамките на развитието на Далекоизточния логистичен център ще бъде изграден Южен пристанищен терминал за контейнерни товари, идващи от страните от Азиатско-тихоокеанския регион. Приблизителната стойност на строителството е 18,4 млн. долара. Изграждането на подобни терминали в руския Далечен изток би привлякло инвестиции и за развитието на Транссибирската магистрала, увеличавайки пропусквателната и способност. Според руското Транспортно министерство, въпреки участието в проекта на частни инвеститори, в крайна сметка държавата ще запази контрола си върху собствеността на всички нови терминали. Независимо от това, потокът от желаещи да вложат средства в новите логистични центрове е голям. Така, акционерното дружество ОАО „ИнтерРос” вече е изявило желание да участва в изграждането на новата околовръстка магистрала на Москва, а в развитието на контейнерните терминали се готвят да се включат банките „УралСиб” и „Инвестсбербанк”. На свой ред, компаниите „АрктикШельфНефтеГаз” и „Синтез” ще инвестират в мурманския терминал.

За да гарантира на новите логистични „хъбове” необходимата инфраструктурна подкрепа, руското Министерство на транспорта вече лансира няколко проекта. Сред тях е транспортният „обход” на Новоросийск, изграждането на Западния скоростен диаметър в Санкт Петербург, както и разширяването на трасето Москва-Дон. Според съветника на транспортния министър Рашид Хусейнов, правителството ще разгледа тези проекти до края на 2006 г. Смята се, че делът на частните инвестиции в новите логистични центрове ще варира между 30 и 50%.

.:: Начало ::.