УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЖЕЛЕЗНИЧАРИ,

По традиция в навечерието на светлите Коледни празници и на Нова година всеки един от нас прави равносметка на онези събития в професионален и личен план, които са придали неповторимия характер на изминалата година!

Отиващата си 2005 година подложи на изпитание всички нас, работещи в системата на БДЖ ЕАД. Показахме обаче на цялото ни общество, заедно с колегите от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, че въпреки природните бедствия и когато работим с ясното съзнание за своята отговорност и дълг, може да се справим с щетите и да осигурим нормалното функциониране на железниците в България.

БДЖ ЕАД е една от най-големите компании в България и всеки професионален пропуск се отразява върху функционирането на цялата железопътна система. Вярвам, че можем да се справим с предизвикателствата, когато бъдем обединени около общата ни цел да превърнем БДЖ ЕАД в модерна железница, която поставя на първо място удовлетворяването на нуждите на своите клиенти. Нещо повече, вярвам, че всеки от нас може да допринесе за осъществяването на тази цел както с добре свършената си работа, така и с инициативността си при търсенето на решения!

Искам от свое име да благодаря на целия личен състав за проявения висок професионализъм през цялата отиваща си 2005 година и да ви заявя съвсем отговорно, че ръководството на БДЖ ЕАД ще направи всичко по силите си, за да можете по-спокойно да посрещате предизвикателствата, които неминуемо ще постави пред нас новата 2006 година. Независимо от недоброто финансово състояние, с подкрепата на Министерството на транспорта ще положим усилия, така че през 2006 година заплащането на работещите в системата на българските железници да се нормализира.

С благодарност за отличното партньорство се обръщам към представителите на всички институции и търговски дружества, с които работим заедно!

Тук е мястото да подчертая, че обръщението ми и пожеланията ми са насочени и към колегите от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, без чиято помощ, участие и професионално сътрудничество не е възможно нормалното функциониране на БДЖ ЕАД.

Пожелавам на вас и вашите семейства весело посрещане на светлите коледни празници и новата 2006 година! Нека в домовете ви да има топлина, радост и вяра в доброто бъдеще на железницата! Желая на всички вас здраве, щастие и професионални успехи през Новата година по пътя на интегрирането ни в европейската железопътна система!

Нека домът на всеки български железничар бъде благословен с добруване, разбирателство и късмет!

Инж. Олег ПЕТКОВ
Изпълнителен директор на „БДЖ” ЕАД
.:: Начало ::.