Перспективата e в кардинална промяна на политиката

Мая ДИМИТРОВА

Домакин на Седмия конгрес на спедиторите от балканския регион, проведен в София, за втори път стана Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). То обединява 65 фирми и представлява България в Световната федерация на спедиторите FIATA и Европейската асоциация на спедиторите и доставчиците на логистични услуги CLECAT.

Темата “Разширяването на Европейския съюз – година по-късно – изводи, трансформации, ползи, съображения” стана повод за разискването (в продължение на два дни - по време на конгреса и на предшестващия го международен семинар) на редица специфични въпроси, произтичащи от членството в ЕС не само за България и Румъния, но и за останалите страни от региона. И двата форума преминаха под почетния патронаж на министъра на транспорта Петър Мутафчиев и в сътрудничеството с международната организация TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Unit, Генерална дирекция “Разширяване” към Европейската комисия - ЕК), съорганизатор и спонсор на семинара. Участваха представители на ЕК, CLECAT и новите страни членки на ЕС. Освен спедитори, на конгреса бяха поканени митнически агенти от България, Румъния и Западните Балкани.

Какви провокации и предизвикателства крие членството в ЕС и как се отразява върху пазара на логистични и транспортно-спедиторски услуги, бяха въпросите, чиито отговори се опитаха да формулират участниците. Всъщност анализите, изводите и оценките им по-скоро очертаха реалните граници, в чиито рамки трябва да се простират очакванията на фирмите от бранша у нас и в региона. В този контекст, особено важно е Балканите да преодолеят традиционното си национално противопоставяне, за да се интегрират като равностоен икономически, транспортен, логистичен и политически партньор. Потенциалът в това отношение, според Иван Соренсен, генерален директор на дирекция “Енергетика и транспорт” в ЕК, е голям, особено имайки предвид приоритетната роля, която се възлага на европейските железници. Разширяваща се Европа се стреми към устойчив, екологичен, сигурен и безопасен транспорт. В момента, във FIATA се разработва отделен документ за повишаване и гарантиране на качеството на транспортната, логистичната и спедиторската услуга. Въпросът е особено актуален за железниците на новите и присъединяващите се страни в ЕС, подчерта Хайнрих Роге, представител на Немската организация за спедиция и логистика, според който предстои реорганизиранеТО на европейските жп мрежи.

С изискването ще се съобразяват както вътрешните пазари, така и общоевропейският. Целта е отстраняване на “подводните камъни”, заложени пред частните фирми за свободно опериране по националните и по общоевропейската жп инфраструктура, както и при консумирането на новите услуги, които започват да се предлагат. Сред най-важните задачи пред ЕК е преодоляването на недостатъците при различните видове жп и комбинирани услуги, имайки предвид прогнозите за бързо нарастване на контейнерните превози, на логистиката и спедицията, свързани с тях.

Според Соренсен, целта на големия брой нови директиви и документи, издавани от ЕК, е да се преодолее националния егоизъм в жп транспорта и да се върви към създаването на единна европейска железопътна територия, където конкуренцията ще има стимулиращо значение. Проучванията сочат, че през следващите десет години жп пазарът ще е значително по-динамичен от предишните сто. Съобщението беше направено от Марко Соргети, генерален директор на CLECAT, въз основа на специализирано проучване в сектора. В неговия контекст се предвижда все по-ясно делегиране на европейската интеграционна политика към отделните райони в Европа, какъвто например са Балканите. Положителните последици от така очертаната линия рефлектират най-напред върху инфраструктурата на източноевропейските страни, където технологичните различия продължават да са големи. Засягат и постигането на оперативна съвместимост както в законодателно и нормативно отношение, така и в стандартите на националните жп мрежи. Вече е ясно, че процесът изисква големи инвестиции, които ще се насочват предимно към внедряването на интелигентни системи за опериране и ръководство на движението и на предлаганите услуги. Кохезионните фондове ще са сред основните финансови донори. Но те няма да са достатъчни, тъй че единствената алтернатива са различните форми на публично частно партньорство.

Традиционната конкуренция между железница и автомобил няма да се толерира в класическия й вид, а ще продължат да се внедряват мултимодалните технологии, съвместяващи най-доброто и рационално от двата вида сухоземен транспорт, допълвайки ги взаимно. В Брюксел вече се дискутират 30 приоритетни инфраструктурни проекта, от които 20 са в железниците. Те са особено важни за новите страни членки и за влизащите сега България и Румъния, подчерата Иван Соренсен. Реализацията им ще продължи до 2013 г. Свързани са с генералните транспортни оси, дефинирани окончателно през септември 2004 г. от ЕК, както и с преструктурирането на пазарите, където ще доминира един много по-динамичен железопътен транспорт, освободен от дългите престои по националните граници, генериращи големи загуби.

.:: Начало ::.