ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ Издание на БДЖ, oсновано през 1896 г. 
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE
ISSN 1310-683X 
ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР 

ФИНАНСИ 

ЕКСПРЕС МАГАЗИН 

СПЕДИЦИЯ 

ЕКОЛОГИЯ 

ПО СВЕТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

АРХИВ 
 • 2005
(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)
 • 2006
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7/8)(9)(10)(11/12)

брой 1 / 2007
Железопътен транспорт http://www.jptactis.com
 ИНФРАСТРУКТУРА

 ИЗСЛЕДВАНЕ

 СТРАТЕГИЯ

 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МУЗЕЙ

 ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

 НАБЛЮДАТЕЛ
Цветелина Стефанова: Магическото число 7 

 РЕДАКЦИЯ

  Le Rail
  Groupe Actis Site
 RAILWAY TRANSPORT MAGAZINE   Groupe Actis  

Peter Georgiev:
Railway rehabilitation measures adopted by the Government

In Brief

Copyright © 2006 Railway Transport Magazine. All rights Reserved.
1000 Sofia, Bulgaria, 3 "Ivan Vazov" Str., Phone: +359 2 932 45 60, Fax: +359 2 987 97 84