Правителствени мерки за оздравяване на железниците

Петър ГЕОРГИЕВ

 

Министерският съвет обсъди и одобри, на 18 януари, доклада на транспортния министър Петър Мутафчиев за необходимите мерки за финансово и организационно подобряване дейността на БДЖ ЕАД, НК ЖИ и ДП ТСВ, както и за цялостното финансово оздравяване на железопътния сектор.

 

Правителството одобри извършващата се структурна реформа в железниците, която официално стартира на 1 януари 2007 (повече за новата структура – вж. “Железопътен транспорт” – бр.11-12/06 – б.р.). Сред нейните цели са повишаване безопасността при превоза на пътници и товари, увеличаване конкурентоспособността на жп транспорта, ефективното усвояване на средствата от европейските фондове и създаването на подходяща среда за развитие на публично-частното партньорство в сектора.

 

Задълженията на БДЖ ЕАД и НК ЖИ за 2006 са около 424 млн. лв., като 125 млн. лв. са дълговете на инфраструктурната компания, а 298 млн. лв. – на националния жп превозвач. По-голямата част от дълговете на НК ЖИ (70%) са стари задължения към НЕК. Компанията не може да ги погаси, поради липсата на средства. В същото време обаче, само БДЖ ЕАД й дължи над 100 млн. лв. Над половината от задълженията на превозвача са към НК ЖИ и НЕК, а около 30% са стари плащания.

 

В резултат от предприетите в началото на миналата година мерки за намаляване задълженията на двете компании, през 2006 задълженията на НК ЖИ намаляха с 6,3% спрямо предходната година, докато загубите при БДЖ са с 14,125 млн. лв. по-малко.

 

Сред мерките за подобряване на дейността и финансово оздравяване на двете компании е и продажбата на част от неоперативните им активи. Средствата, получени от тях, ще покрият частично задълженията им. Така, НК ЖИ е подготвило за продажба 27 имота на обща стойност 80 млн. лв., докато БДЖ ЕАД би могло да продаде 11 имота, на обща стойност 14,3 млн. лв.

 

Днес БДЖ ЕАД разполага с 1311 пътнически вагона, като голяма част от тях не отговарят на европейските изисквания. Повечето (815) са произведени в бившата ГДР, а 496 – във Вагонен завод – Дряново. В недобро състояние са всички спални вагони, почти 90% от първокласните и 57% от второкласните вагони. На съвременните изисквания отговарят само 50 вагона, рециклирани по програмата за оздравяване, финансирана от ЕБВР.

 

От наличния вагонен парк на БДЖ, в експлоатация са 669 пътнически вагона. Както е известно, за нормалното дневно и за пиковото обслужване на плана за композиране е необходим резерв от 20%, или 133 вагона. Тоест, за обвързване на графика за движение на влаковете не достигат 91 вагона. Прогнозата е, че през 2007 от експлоатация ще излязат 200 вагона.

 

Задълженията на ДП ТСВ са 18 908 хил. лв., като за подобряването на финансовото му състояние следва да се закупи нова строителна техника и автосамосвали. Така ще може да се изпълнят обектите, фигуриращи в строителната програма на предприятието. На свой ред, увеличаването на обема на строителните услуги ще даде възможност за намаляване на задълженията му.


.:: Начало ::.