За кардинални промени в публично-частното партньорство

Мая ДИМИТРОВА

Да отпадне ДДС върху разходите за изграждане на жп линии, тунели, пътища, пристанищни терминали и други концесионни обекти, публична държавна собственост, поискаха българските предприемачи по време на обсъждането на „Концепция за развитие на транспортната инфраструктура в периода 2006 - 2015 г.”, представена от Българска стопанска камара. Проблемът беше поставен пред премиера Сергей Станишев, който откри форума, и министрите Петър Мутафчиев, Асен Гагаузов, Пламен Орешарски и Румен Овчаров, участвали в дискусията.

В документа е записано, че на практика се завишават капиталови разходи, удължава се концесионният срок и се намалява икономическата възвращаемост на средствата. Налице е и безмислено прехвърляне на средства от единия в другия джоб на държавата. От това печелят само банките и кредитните институции, докато парите на частните инвеститори се замразяват за дълго, аргументират искането си експертите на БСК. И сочат като пример за успешно прилагане на предложената от тях практика Франция и Швеция, където има най-много концесии в транспорта.

Неслучайно европейските фондове и Европейската инвестиционна банка не разрешават с техни средства да се изплащат ДДС и други държавни такси, подчерта председателят на БСК Божидар Данев, предлагайки да се промени законът в тази му част. Според бизнеса, промени изискват също законите за държавната и общинската собственост, за устройството на територията и ред поднормативни актове, които след затваряне на преговорните глави с ЕС са се озовали в „глуха линия”. От промени се нуждаят и някои транспортни закони, в това число и за железниците, направи конкретно предложение Кирил Ерменков, председател на НТС по транспорта. В отговор, министър Мутафчиев съобщи, че Законът за железопътните превози ще бъде разгледан до лятото от Министерски съвет. На свой ред, председателят на парламентарната транспортна комисия Йордан Мирчев подчерта необходимостта от дългосрочно дефиниране на параметрите на националната транспортна политика.

До края на януари в Атина на среща на транспортните министри от региона ще бъде подписана Стратегия за изграждане и развитие на балканската железопътна мрежа. Министерство на транспорта е приело линеен график за изпълнение на приоритетите по еврокоридори №4 и 10, информира Мутафиев по повод констатациите на частния бизнес за големи закъснения на редица важни проекти. Причините са: политическа намеса за промяна на финансови схеми; в противоречие с изискванията на ЕС и международните финансови институции са правени необосновани опити за разделяне на някои проекти на подобекти; явно е лобирано в полза на определени фирми при възлагане на строителството и доставките на машини и съоръжения. Сред примерите в това отношение са вторият мост на Дунав, електрификацията и модернизирането на жп линията Пловдив - Свиленград. Това е нарушило основните правила и изисквания при провеждането на тръжни процедури във всички фази на инвестиционния процес. Непрозрачността е отблъснала стратегически инвеститори. Много бавно се провежда и нормативната реформа за регулиране на механизмите за инвестиране у нас, обобщи Божидар Данев от името на българското предприемачество.

Направиха се няколко основни препоръки към настоящите управляващи, целящи да бъдат извадани от омагьосания кръг деветте най-важни проекта, които години вече буксуват. Между тях са мостът над Дунав, жп линиите Пловдив - Свиленград и Карнобат - Синдел, изграждането на терминала за комбинирани превози в Казичане. Най-неотложните стъпки са въвеждането на пълна технологична съвместимост за движение по трансевропейската транспортна мрежа. Акцентът в случая трябва да се постави върху конвенционалните скорости в железниците. Другата мярка е въвеждането на техническа съвместимост в управлението и контрола на влаковете, която ще разчупи монопола и ще стимулира създаването на джойнт венчъри в сектора. Необходимо е и бързото усвояване на интелигентни системи за управление, контрол и преди всичко безопасност в транспорта, като ключът е присъединяването ни към глобалната сатилитна система за навигация и позициониране „Галилео”. Според Петър Мутафчиев, в БДЖ вече има готовност да участва в аналогът й „Марко Поло”.

В края на миналата година към правителството е създаден Съвет за координация и контрол върху реализацията на инфраструктурните проекти, съобщи премиерът Сергей Станишев. Така по-лесно ще бъдат преценявани възможностите за финансирането на всеки един от приоритетите.

.:: Начало ::.