Форум за стратегията на железниците

Ралица РАДОСТИНОВА

 

Традиционният Железопътен форум 2006, организиран съвместно от НТС по транспорта (НТСТ), Националното сдружение – общество на инженерите по железния път (НСОИЖП) и Асоциацията на Европейските съюзи на железопътните инженери (UEEIV), се проведе тази година във Велико Търново (9-10 октомври). Форумът премина под патронажа на министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Президентът на UEEIV Хайнрих Залцман, почетният президент на организацията Йозеф Виндзингер и нейният генерален секретар Петер Бринкман подробно анализираха моментното състояние на европейските железници.

 

В двудневната работа на форума взеха участие председателят на НТСТ Кирил Ерменков, председателят на парламентарната транспортна комисия Йордан Мирчев, изпълнителният директорът на БДЖ ЕАД Олег Петков, зам. директорът на НК ЖИ Веселин Кожухаров, експерти и научни работници от транспортни научноизследователски институти, “Ремтехноложи” ООД – Варна, ВТУ “Тодор Каблешков” и др.

 

Интерес предизвика съпровождащата изложба, където се представиха различни чужди фирми като Tiefenbach, Volker, Rail, EPG, Rail One, HVB WIEBE GmbH & Co и DE-Consult от Германия, както и швейцарската KG Schwihag.

 

Стратегическа цел на българските железници е повишаване на конкурентоспособността, акцентираха още във встъпителните си думи, независимо един от друг, и инж. Олег Петков, и инж. Владимир Дунчев - изпълнителен директор на Българска национална железопътна компания. Това единомислие показва актуалността на проблема, на който обърна внимание и министър Петър Мутафчиев по време на дискусията. Услугите, предлагани от българските железници са неконкурентоспособни и са твърде далеч от европейските стандарти, обобщи в доклада си Йордан Мирчев. Той очерта и още няколко нерешени въпроса – ярко изразената финансова нестабилност, твърде ниските параметри на жп инфраструктурата, работата на парче и опитите да се реагира с извънредни и често палиативни мерки при ненадейно възникващите екстремни ситуации. В тази връзка шефът на парламентарната транспортна комисия предложи бързо да бъде подготовен програмен документ, както и законодателни промени, чрез които в краткосрочен план

 

Да се издигне пазарната роля на железницата

 

у нас. Гарите трябва да се превърнат в “мениджърски ядра”, като за целта могат да бъдат обединени в отделна структурна единица към превозвача, поясни на свой ред министър Мутафчиев. Тази идея Йордан Мирчев разви по-подробно, лансирайки тезата, че гарите следва да се стопанисват и управляват чрез механизма на публично-частното партньорство. Според него, те са най-подходящите места за строителство на бизнес-центрове и търговски обекти, тъй като оттам преминават изключително много хора. А това ще влее свежи пари в БДЖ, чиито задължения в края на 2005 достигнаха 158 млн. лв.

 

Поради лошото техническо състояние на вагонния парк и липсата на финансови ресурси, от графика за движение са спрени 380 влака. Средногодишният размер от 150 млн. лв. за инфраструктурните такси, които плаща превозвачът, са сред най-високите в Европа, подчерта министър Петър Мутафчиев. В същото време БДЖ ЕАД е лишено от минимума финансови ресурси за ремонт на наличния подвижен състав и покриване на заемите за доставка на нов. Големи щети нанасят кражбите, които продължават да ескалират. През миналата година преките загуби от тях са за около 6,06 млн. лв. Същата е тенденцията и през тази година. На практика, след разделянето, железопътната инфраструктура е оставена изключително на издръжката на БДЖ. Затова през 2006 бяха предприети мерки, насочени към осъществяването на

 

Радикални промени за подобряване на експлотацията

 

За железопътната инфраструктура допълнително са осигурени 16 млн. лв., за да се довършат в срок ремонтите по ІІІ и ІV жп линия. От всички ръководители (дори и от тези на средно ниво) вече започва да се изисква да излязат от анонимност и да поемат персонална отговорност за поддръжката на участъците, за които отговарят. За подобряване работата на подвижния състав, освен 25-те дизелови мотриси се изпълнява отделна програма за ремонт на 500 пътнически вагона за 18 млн. лв., от които до средата на годината са ремонтирани 197. През 2007 в ремонт влизат 1531 товарни вагона на стойност 41 млн. лв. Тъй като (както отбеляза министър Мутафчиев) се преценява, че само по този начин кризата не може да се преодолее, до 2009 ще бъдат доставени нови 25 електрически мотриси, 70 пътнически влака, 30 спални вагона, 140 пътнически вагона втора употреба и 2500 товарни вагона.

 

Форумът завърши с редица конкретни препоръки към държавните органи и ръководствата на двете жп администрации. Сред тях са и създаването на две нови дружества в железниците – електроразпределително и телекомуникационно, както и обособяването в самостоятелни структури на товарните и пътническите превози, като за развитието на последните се търси и подкрепата на чужд инвеститор.


.:: Начало ::.