АЖД Прага инвестира в българската жп индустрия

Мая ЙОРДАНОВА

 

Дългогодишното сътрудничество с АЖД Прага, което датира от седемдесетте години на миналия век, продължава още по-активно днес, заяви инж. Иван Ковачев, управител на българо-чешката фирма “Балкан САСТ” ЕООД, при откриването на новия й производствено-технически комплекс в София. Комплексът е разположен на около 6000 кв. м площ, като за изграждането му партньорите от АЖД Прага са вложили около 3 млн. евро, съобщи пред гостите и колектива на дъщерното предприятие Зденек Хръдле, генерален директор на чешката компания. На тържеството, което се състоя на 17 октомври т.г., присъстваха министърът на транспорта Петър Мутафчиев, председателят на Парламентарната комисия по транспорт и комуникации Йордан Мирчев, изпълнителният директор на БДЖ ЕАД Олег Петков, председателят на УС на НК ЖИ Атанас Тонев, изпълнителният директор на ИА “Железопътна администрация” Георги Николов, железопътни експерти и други представители на бранша, както и много журналисти.

 

Решението да се вложат толкова пари в страната ни е дошло преди две години, почти непосредствено след като през 2004 чешката компания е отпаднала от проведения у нас търг за приватизация на Завода за автоматика и телемеханика (ЗАТ), обясни Зденек Хръдле. Неуспехът обаче не само не е убил желанието за възраждане на активното сътрудничество с българските колеги, които според него са отлични специалисти в производството на системи за безопасност в железопътния транспорт и метрото, а напротив - още повече е стимулирал амбицията на чехите за коопериране.

 

В България се обръща изключително голямо внимание на безопасността в железниците, подчерта в приветствието си към домакините министър Мутафчиев. Но доскорошната икономическа стагнация и промените по време на прехода са се отразили негативно в това отношение. Много от системите вече са остарели и с изтекъл ресурс и е необходима генерална подмяна. В това отношение на “Балкан САСТ” се възлага много, като производител, вече внедрил система за управление на качеството, за което фирмата е получила сертификат ISO 9001:2000. В процес на сертифициране е и система за управление на околната среда по ISO 14001:1996. Може би това е и една от най-убедителните гаранции както за високата качество на продукцията, която ще излиза от завода, така и за голямата отговорност, която се поема пред клиентите, отбеляза инж. Иван Ковачев, развеждайки гостите в просторните производствени халета, монтажните отделения, лабораторията за електронни продукти и модерната столова, където ще се хранят 50-те работници и служители на фирмата. До Нова година техният брой ще нарасне на 80, а още през първата половина на 2007, се планира колективът да се увеличи до 100 човека, съобщи с гордост управителят на “Балкан САСТ”.

 

Според Зденек Хръдле, в конкретния случай не става въпрос само за традиционна инвестиция от страна на АЖД Прага, а по-скоро за преноса на съвременно “ноу хау”, което открива реалната перспектива предприятието да се превърне в най-авторитетния производител на осигурителна техника. Това още по-ярко ще се почувства, след като страната ни стане пълноправен член на Европейския съюз през 2007. Тогава тя ще има директен достъп до кохезионните фондове на съюза, откъдето се очакват големи суми за обновяването на железопътната инфраструктура. Тази възможност разкрива още по-широки перспективи за просперитета на бъдещата производствена дейност, е мнението на повечето специалисти в бранша.

 

В настоящата производствена листа на предприятието влизат модерни системи за безопасност, стрелкови обръщателни апарати СОА-1М и СОА-3М, влакови и маневрени светофори, шосейни светофари, бариерни механизми, пътни датчици, автоматични прелезни устройства и сигнализации. В партньорство с авторитетни наши и чужди фирми започва реализацията на затворен цикъл инженерингови услуги.

 

Още при откриването, присъстващите можаха да видят някои от готовите системи за управление в метростанциите 8 и 9 на Софийския метрополитен. Ръководителите на “Балкан САСТ” обърнаха специално внимание, че заводът дава пълни гаранции и извършва поддръжка на произвежданите от него устройства, докато те изчерпят пълния си ресурс. Започва усвояването на микрокомпютърни гарови централизации и системи за диспечерско управление на движението. Очаква се да влязат в редовно производство системи за видеонаблюдение и мониторинг на автомобилния и железопътния транспорт.


.:: Начало ::.