Зелена светлина за младите в транспорта

Цветелина СТЕФАНОВА

Обнадеждаващи перспективи пред бъдещите експерти в транспортния сектор очерта форумът “Младите хора в транспорта – предизвикателства и реализация”. На 5 октомври 2005 г. най-голямата зала на Националния дом на науката и техниката в гр. София беше приютила стотици надежди за професионална реализация. Организаторите от Научно-техническия съюз по транспорта (НТСТ), Обединеното младежко научно-техническо дружество и Национален клуб “Би-бит” вдъхновено очертаха перспективите за развитие пред своите млади приятели. Събитието протече под патронажа на министъра на транспорта г-н Петър Мутафчиев.

Европейската транспортна сцена е в очакване на бъдещото поколение експерти. Именно затова актуалните тенденции при обучението и подготовката на кадри в транспортния сектор са от особено значение, подчерта в приветственото си слово, Кирил Ерменков, председател на Управителния съвет на на НТСТ.

В поздравлението си към присъстващите на форума министърът на транспорта Петър Мутафчиев изрази увереност, че ползотворните дискусии по възможностите за подготовка на младите транспортни специалисти в България ще имат положително влияние върху конкурентоспособността на целия ни сектор на международния транспортен пазар.

Според него, научният потенциал е националното богатство на България и само тясното сътрудничество между специализираните учебни заведения, научните институти, Министерство на транспорта и представителите на частния сектор ще допринесе за развитието за бъдещите специалисти в сектора.

Министър Петър Мутафчиев запозна аудиторията с основните приоритети при изготвяне на учебните планове и програми за подготовка на кадри повишаване на практическата насоченост на обучението, съвместно планиране на необходимия професионален капацитет, съгласуване на учебни програми и планове за подготовка на кадри с представители на транспортния сектор, изработване на програми за млади специалисти, които осигуряват приемственост между поколенията.

В доклада си Татяна Василева от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”, обърна внимаманието на аудиторията към качеството на обучение, предлагано от българските образователни институции. Тя отбеляза, че стремежът е нивото на подготовка на младите хора да съответства на европейските критерии. Според нея, България уверено върви по пътя към създаване на трансевропейска железопътна система. Съвместно с френски експерти вече е стартирал проектът за сближаване на българските железници с европейските железопътни администрации: “Железопътна безопасност и оперативна съвместимост”. В неговите рамки се предвижда българските специалисти да преминат специализирано обучение по няколко основни теми. Сред тях са обучението и оценката на локомотивните машинисти за признаване на квалификацията им в Европейския съюз, обучението на служители на ИА “Железопътна администрация” за създаване на сертификационна система на локомотивните машинисти, както и методи за повишаване степента на качеството на товарните превози и приложение на съответните технически спецификации.

Татяна Василева даде положителна оценка на организациите в железопътния сектор, които вече са реализирали програми за подобряване квалификацията на своите служители.

Инициативата на “Български държавни железници” ЕАД в бъдеще да бъдат назначавани млади специалисти до 30 годишна възраст, с компютърна грамотност и владеене на поне един западен език, беше високо оценена в доклада. Железопътният оператор предвижда въвеждане на Програма за подобряване на качествения състав и повишаване на квалификацията на персонала в компанията. Амбициите са да бъде подготвен конкурентоспособен персонал, чиято професонална квалификация да гарантира пълноправното участие на българския железопътен превозвач на европейския транспортен пазар. Ръководството на БДЖ ЕАД предприема своевременни мерки, сред които са актуализация на информацията за квалификацията в железниците, разработване на система за оценка на длъжностите и работните места и система за оценяване на персонала.

В доклада на Татяна Василева беше отбелязано, че Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) също е вперила поглед в бъдещето. Там вече функционира програма за осигуряване на приемственост между поколенията и обучението на млади кадри на работното им място.

Железопътните компании демонстрират европейско мислене и загриженост към младите специалисти в транспортния сектор чрез отпускане на месечни стипендии на студенти във висши учебни заведения.

Най-важният резултат от Младежки форум 2005 е, че надеждата стана спътник на младите специалисти. Те придобиха увереност, че независимо от проблемите, които ограничават възможностите им за реализация, светлина в тунела има и трабва широко да отворят очите си, за да я видят. Пътят към нея е ясен на всички - финансово стабилна и комплексна програма за реализация на младите специалисти в железопътния транспорт и постоянен стремеж към повишаване авторитета на железничарската професия.

.:: Начало ::.