Нов план за инфраструктурата и транспорта в Испания

Флавио КОСТА

Le Rail” - Франция

На 11 юли миналата година, испанският премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро представи PEIT (Стратегически план за инфраструктурата и транспорта) пред Съвета на министрите. Планът определя перспективите и целите пред развитието на железниците до 2020 г.

В сравнение с целите, поставени в предишни проекти, тук се забелязват някои важни разлики – следствие на политическите промени от март 2004. Като например, желанието за създаване на по-малко центрирана върху столицата мрежа и повече трансверсални връзки, както и видимото ударение в полза на товарните превози. Новото кредо е високоскоростните връзки и товарните линии да се развиват едновременно и хармонично.

Особено се акцентира върху сигурността: въпреки че вниманието е насочено повече към други видове транспорт (най-вече към шосейния), железопътната мрежа трябва да усвои немалко инвестиционни средства, с цел премахване на пасажите на много нива и подобряване на системите за безопасно движение на влаковете.

Що се отнася до реализацията на нови железопътни проекти, забелязваме предимно уточнения и допълнения към предишните планове. Предвижда се, например, продължаването на високоскоростната линия Мадрид – Малага до Гренада.

Проектират се, все пак, и съвсем нови високоскоростни линии. Особено внимание заслужава проектът за пресичащата Каталуния нова линия, която ще свърже Лерида (сега – временна крайна точка на високоскоростната линия от Мадрид към Барселона и Перпинян) и Херона (между Барселона и Перпинян).

Тази линия беше „в проект“ в момента на представянето на PEIT, но планът за изграждането й беше одобрен в началото на август – което е показателно за динамизма, но и за нестабилността на рамките на испанските железопътни проекти. Благодарение на тази връзка, при пътуването от испанската столица до испано-френската граница или до други точки във вътрешността на страната, ще се избегне наложеното от каталунските местни власти обиколно трасе на високоскоростната линия Лерида – Барселона.

В актуалната версия на плана, подчертано важно място заема увеличението на публичните инвестиции с около 7 млрд евро, което значи, че те ще достигнат общата сума от 249 млрд евро, от тях - почти 50% за релсовия транспорт. Правителството обяви намерението си да изгради около 9000 км нови високоскоростни линии, с което общата дължина на испанската високоскоростна мрежа ще се увеличи 10 пъти, в сравнение с края на 2004 г. (1031 км).

Министърът на благоустройството определи планираните характеристики на мрежата така: висока скорост, смесен трафик (пътници и товари), електрифицирани двойни линии и стандартно междурелсово разстояние.

Това определение трябва да се схваща в широкия му смисъл, имайки предвид, че планираната мрежа включва вече изградени участъци и такива в напреднала фаза на реализация, по които максималната възможна скорост е 160 км/ч, както и линии, предназначени само за пътнически превози. Впрочем, това е предвидено в детайлите на плана, в съответствие с изискванията на трафика и оптималната реализация на инвестициите.

Осъществяването на плана трябва да протече на три етапа: 2005 – 2008 г., 2009 – 2012 г., 2013 – 2020 г., като определеността на целите намалява във времето. Предвижда се обща ревизия на проектите в края на всеки етап, за да се уточни реализацията в следващия период, с оглед постигането на общите цели на плана.

PEIT предвижда и важно нововъведение в областта на финансирането. Правителството разчита на значително финансово участие на частния сектор – 20% от общата сума 50 млрд евро, докато държавният дял ще се ограничи до 60%. Останалите 20% се очакват от предприятия с публична собственост (най-вече от ADIF, управител на инфраструктурата). Въпреки това, моделът за финансово участие на частния сектор все още не е напълно определен.

За целта министър-председателят обяви създаването на предприятие с публична собственост и капитал от 500 милиона евро, наречено Sociedad de Infrastructuras de Transporte Terrestres, чиято цел е да координира частните инвестиции.

Според г-н Сапатеро, планът ще допринесе за увеличаването на БВП с 1,3% годишно в следващите 15 години и за създаването на 150 000 работни места в строителния сектор. За целта, средногодишно, ще бъдат отделяни 15 млрд евро.

Първите коментари не закъсняха – те дойдоха най-вече от Валенсия, въпреки че този регион е сред най-облагодетелстваните от плана – за него са предназначени 25 млрд евро (малко повече от 10% от общата сума). В PEIT няма кой знае какви изненади в областта на високоскоростната инфраструктура. Потвърдени са следните проекти: двете високоскоростни линии Мадрид – Валенсия (през Куенка и през Албасете); средиземноморската ос (и отсечката Валенсия – Кастелон), както и прекият коридор Валенсия – Баския, през Теруел и Сарагоса. Дискусионно обаче, остава това, което се предвижда (или не се предвижда), в плана за товарните превози. Според него, до 2020 г. трябва да бъде изградена четворна линия (две със стандартно междурелсово разстояние и две с иберийско) между Валенсия и Барселона/Франция, с изключение на отсечката Кастелон - Тарагона (около половината от разстоянието Барселона – Валенсия), където линията ще бъде двойна.

Дори ако нуждите на пътническия трафик са намалени в този участък (високоскоростната линия Барселона – Мадрид се отклонява от крайбрежието при Тарагона), икономическите и политически субекти от Валенсия, Каталуния и т.н., се боят, че товарният трафик ще пострада, заради задължението да се съобрази с разписанието на пътническите влакове. Още по-силни са броженията около зараждащата се надпревара за изграждането на ос, изцяло за товарни превози, между Алхесирас (на средиземноморския бряг, във връзка с Гибралтарския проток) и Северна Европа. Алхесирас е основното испанско пристанище, с обем на трафика повече от 60 милиона тона – много повече от Валенсия и Барселона (по 35 милиона тона).

Само няколко седмици преди плана, с официалната подкрепа на правителствените органи, беше представен проект за трасе Алхесирас – Барселона през Мадрид и Сарагоса, на основата на старите жп линии, чийто пътнически трафик, в голямата си част, е (или ще бъде) пренасочен към високоскоростните линии.

Според това предложение, Валенсия и пристанището й ще останат встрани от приоритетната инфраструктура, за да бъде стимулиран железопътният товарен трафик през Мадрид – Сарагоса към Северна Европа.

Всъщност, и двата варианта за товарен коридор от Алхесирас до Барселона (през Мадрид – Сарагоса и през Валенсия) имат своите предимства и недостатъци.

Въпреки че, при първия вариант предимство е вече съществуващото трасе, нека припомним, че голяма част от него е с еднопътна линия, а и пътническият трафик не е напълно секнал.

Вторият вариант е основан на трасе, което, на север от Валенсия, вече е (или съвсем скоро ще бъде) оборудвано с четирипътна линия, с изключение на отсечката Кастелон – Тарагона. По много отрязъци от линията и по двата пътя, където ще се съсредоточи товарният трафик, вече съществува локален пътнически трафик, който не може да бъде пренебрегнат, нито премахнат. В същото време, на юг, сегашната и бъдещата инфраструктура е, в най-добрия случай, ограничена до двойни линии, а немалка част от нея все още не съществува.

Привържениците на варианта през Валенсия отбелязват, че разходите по транспорта на стоки между Каталуния и региона Валенсия ще нараснат до 13 милиарда евро.

Във всеки случай, дискусиите едва започват и със сигурност ще се появят нови играчи в надпреварата за създаването на коридор за превоз на стоки Алхесирас – Барселона.

Впрочем, планът PEIT се оказа повод да за разисквания и по други проекти и предложения – повече или по-малко нови и все още неразработени. В рамките на една от срещите на управляващите икономически мощните райони Каталуния и Баския, беше обсъдено изработването на проект за високоскоростна линия Барселона – Билбао, а по време на правителствени разговори между Испания и Мароко отново се заговори за железопътния тунел под Гибралтарския проток (който е на етап проучване).

Въпреки че тези проекти са благоприятни за развитието на железопътния транспорт, добре е да сме предпазливи. Размахът на предвидените в плана работи, вече изглежда трудно съвместим с други, по-напреднали проекти, особено имайки предвид по-скоро резервираната нагласа на общественото мнение. Необходимо е да се държи сметка и за развитието на испанските финанси. В момента, страната се радва на особено благоприятна финансова ситуация, но след 2007 г. помощите от ЕС ще намалеят, а през 2013 г. ще бъдат напълно спрени. Като се добавят големите закъснения, характерни за изпълнението на немалко проекти в Испания, PEIT започва да изглежда твърде амбициозен от гледна точка на сроковете за реализацията си. За съжаление, времето ще играе срещу всяка нова инвестиция в Испания, особено в началото на следващото десетилетие.

И най-сетне, окончателното и пълно изпълнение на плана ще зависи от политическата приемственост, т.е. от различните видове избори, най-близките от които ще се проведат през 2008 г. – в края на първата фаза на PEIT.

Проектът Лерида – Херона

Той включва една нова линия със смесено предназначение (за пътници и за товари) и предвидени максимални скорости между 160 км/ч и 250 км/ч за пътници и 100 – 120 км/ч за товари. Линията ще бъде дълга 233 км и прогнозните разходи за изграждането й са 6,5 млрд. евро.

Проектът включва и 127 км пътища – отклонения (с единична линия) към градовете Молеруса, Тарега, Сервера и Игуалада, където впрочем и сега спират влаковете по настоящата линия Лерида – Манреса – Барселона. По тези отклонения ще се движат влаковете за съответните градове, докато товарните и преките влакове ще ги заобикалят по основната линия. Новата линия почти следва вече съществуващата между Лерида и Сервера и автомобилния път до Манреса.

По дистанцията Манреса – Хирона, ще има една спирка – Вик, където за пътническите влакове е предвидено отклонение до града и гарата, обслужвана от международната линия Барселона – Пюигсерда – Ла тур дьо Карол.

Поради неблагоприятните географски условия, една трета от трасето ще трябва да мине през тунели и виадукти. Проектът включва и реконструкция на съществуващата линия Лерида – Барселона, в участъка Манреса – Марторел, за да бъде свързана оста с главния град на региона.

Трасето на новата линия вече е почти изцяло фиксирано, с изключение на околовръстния път на Манреса. Предприятието с публична собственост Ifercat скоро трябва да предприеме предварителни проучвания по проекта и евентуалното му отражение върху околната среда. Целта е работата по него да започне през 2010 г. и да приключи през 2020 г.

.:: Начало ::.