30 години електрически локомотиви серия 44

Инж. Димитър ДЕЯНОВ

Това е най-масовата серия електрически влакови локомотиви, които се намират в експлоатация понастоящем. Доставяни са от 1975 до 1980 г., като продължение на базисната серия 43. Отличават се от нея по монтираната реостатна спирачка с мощност 2990 kW (първите електрически локомотиви в БДЖ с реостатна спирачка), асиметрични пантографи, благодарение на които на покрива има място за надградени отвори, служещи за изхвърляне на топлия въздух от охлаждането на спирачните съпротивления, принципно нова ходова част с талиги за конструктивна скорост 180 km\h, изпитани и прилагани за локомотивите на CSD и др.

Въпреки че на практика локомотивите серия 44 (първоначално 43р-57 до 43р-145) са отработили нормативно приетите амортизационни срокове, те продължават да се използват интензивно и са едни от най-издръжливите и работоспособни машини в локомотивния парк на БДЖ. Това се потвърждава и от факта, че от общо доставени 89 единици, след 30 години в експлоатация са останали 80, или 90 % от първоначалния брой. Безвъзвратните загуби на серията се дължат в повечето случаи на човешки грешки. Някои от тях са: катастрофата в гара Огняново на 9 май 1989 г., след която е бракуван локомотив 44077.6, челен удар в междугарието Своге - Церово на 43р-86 до 06-120, след който е бракуван електрическият локомотив, катастрофата при гара Ресен на 13 юни 1991 г. - бракуван локомотив 44116.2, катастрофата на 2 януари 1989 г. в гара Михалци-Стамболово с влак № 230 - бракуван локомотив 44119.6, изпуснат влак № 40612 от гара Кръстец и напълно разрушен локомотив 43р-122, удар между локомотивите 43р-124 до 43р-129 на 16 декември 1981 г. в междугарието Комунари - Дългопол, вследствие на който са бракувани двата локомотива и др. Интересен е случаят с локомотив 43р-59, опожарен и бракуван през 1983 г., който обаче е възстановен на следващата година в депо Бургас. Излиза с юбилеен № 43-1945, а от 1992 г. преномериран на 43310.2 и понастоящем продължава да работи*. А локомотив 44064.4, който на 6 октомври 1988 г. катастрофира на стрелка № 1 в гара Одърне, поради неправилно подготвен маршрут за транзитното преминаване на Е 208, е бракуван на 24 март 1989 г. и възстановен в депо Подуяне, като са използвани агрегати и части от бракувания локомотив 44077.6 и излиза с юбилеен № 44 045**. Експлоатационният му номер 44064.4 е възстановен през 1990 г.

На един локомотив от серията 44140.2 са сменени колоосните редуктори с такива за максимална скорост 110 km/h и съгласно презумпцията, заложена при разделянето на локомотивите 43р в две серии (44 и 45), преминава в серията 45 с експлоатационен № 45140.1.

Изпратените за модернизация в заводите на Кончар-Хърватия два локомотива: 44 104.8 и 44 145.1 се връщат в експлоатация през май 2004 г. с нова разцветка (синьо-жълта) и номера 44304.4 и 44345.7, но само месец по-късно е решено модернизираните локомотиви да заемат началните свободни номера в серията 44, поради което са преномерирани съответно на 44 001.6 и 44002.4.

Локомотивите от серията 44 продължават да бъдат важна съставна част от локомотивния парк на БДЖ. Те са пример, който показва, че при добро поддържане и обслужване можем да разчитаме на значително по-продължителен експлоатационен живот от предвидените амортизационни срокове за подвижния железопътен състав.

.:: Начало ::.
Бележки:

* Виж в книгата "Локомотивното стопанство на БДЖ 1947-1990", стр. 296.

** Пак там на стр. 390.